PRVI članovi buduće mešovite vladine komisije koja će se baviti slučajevima nestalih beba već su delegirani, a predložilo ih je Ministarstvo zdravlja. U Udruženju “Za istinu i pravdu o bebama” očekuju da će i ostali resori imenovati svoje predstavnike posle godišnjih odmora i da će komisija startovati od jeseni.

Na inicijativu Udruženja, a u dogovoru sa Direktoratom policije, ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade Nebojša Stefanović uputio je dva puta tokom jula zahtev Republičkom javnom tužilaštvu, kao i ministarstvima pravde i zdravlja, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i boračka pitanja, kao i za državnu upravu i lokalnu samoupravu, da se izjasne i predlože predstavnike za komisiju. Čim ove institucije dostave imena svojih predstavnika, po hitnom postupku sprovešće se procedura za formiranje komisije.

Njena nadležnost, kako je rečeno, biće ispitivanje postupanja državnih organa u rasvetljavanju prijavljenih slučajeva nestale dece u Srbiji. Radiša Pavlović, predsednik Udruženja “Za istinu i pravdu o bebama”, posle čijeg poziva je MUP pokrenuo ovu inicijativu, za “Novosti” objašnjava da će roditelji biti partneri u pojedinačnim istragama:

- Grupa roditelja je i 2014. dobila predlog za formiranje mešovite komisije, ali im tada nije data mogućnost da ravnopravno učestvuju u istragama. Sada je dogovoreno da predstavnici državnih organa ne mogu ništa da preduzimaju bez saglasnosti roditelja, koji dobijaju pravo veta na istragu ukoliko se pokušava nešto prikriti.

Pavlović dodaje da će na ovaj način biti ispunjena i presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju Zorice Jovanović protiv države. Rešavajući njen slučaj, Evropski sud naložio je Srbiji da reši i sve ostale slične slučajeve.

Pavlović takođe tvrdi i da su od državnih organa tražili da u rad komisije ne budu uključene nevladine organizacije “Astra” i “Jukom”, budući da su one koautori, kako tvrde, zakona kojim bi se amnestirali krivice pripadnici “bebi-mafije”.

- Kada se istrage obave, videće se u kojim konkretnim situacijama su počinjena koja krivična dela. Tada država treba da donese leks specijalis i predvidi sankcije za počinioce. Zalažemo se za to da odštetu ne plaća država, već da je iz svog džepa nadoknade krivci - kaže Pavlović.


LAŽNE PORODILjE

NE postoje precizni podaci, ali roditelji sumnjaju da je u poslednje četiri decenije nestalo oko 10.000 beba. Neki od roditelja su tvrdili da su našli svoju ukradenu decu, poredeći spiskove žena koje su napustile porodilište tog dana kada je njihova beba navodno preminula. Sužavanjem liste sumnjivih na kraju bi se uvek ispostavilo da jedna od žena nije imala dokumentaciju o trudnoći, a izašla je sa bebom.