U Privrednoj komori Vojvodine danas su prezentovani programi Fonda za inovacionu delatnost, kroz koji se dodeljuju sredstva do 80.000, odnosno do 300.000 evra po projektu za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.


Kako je saopšteno, radi se o programu ranog razvoja i programu sufinansiranja inovacija, a rok za prijavu je 1. septembar 2017.


Kroz te programe, kako se navodi u saopštenju, dodeljuje se finansijska pomoć za razvojne projekte inovativnih preduzeća u Srbiji, a finansiranje za sprovođenje programa u visini od 2,7 miliona evra obezbeđeno je iz republičkog budžeta, sa razdela ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljvanje koji, zajedno sprovode Srbija i Svetska banka.


V.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac rekao je da je program ranog razvoja namenjen privatnim mikro i malim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja razvijaju tehnološku inovaciju i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i jasnu tržišnu potrebu.


Program sufinansiranja inovacija namenjen je privatnim mikro, malim i srednjim preduzećima, osnovanim u Republici Srbiji, koja razvijaju tehnološku inovaciju sa konkurentnom pozicijom na lokalnom/svetskom tržištu i jasnom tržišnom potražnjom“, pojasnio je Rakonjac.


Predsednik PKV Boško Vučurević rekao je da je PKV institucija koja podržava razvoj inovativnog preduzetništva, te da su mikro, mala i srednja privredna društva pokretači su evropske ekonomije.


Oni su glavni oslonac za razvoj privrede u razvijenim ekonomijama sveta, jer predstavl?aju ekonomsku snagu. Konkurentnost privrede trebalo bi da se gradi na inovacijama, razvoju novih ideja, proizvoda i proizvodnih procesa. Inovativnost se zasniva na znanju, ali zahteva podršku okoline“, rekao je Vučurević.