DANAS, u ranim popodnevnim satima, nadležna banka obavestila je Kompaniju Novosti da je po nalogu Poreske uprave blokiran račun ove medijske kuće. U pitanju je dug Novosti još iz 2009. godine, kada nisu podmirene obaveze prema državi; doprinosi za poreze i zarade u visini 103 miliona i 25 miliona za neplaćeni PDV, takođe iz 2009. godine. Sa kamatama to je 284 miliona dinara.

Generalni direktor i glavni urednik Kompanije Novosti ( u ostavci) Radomir Ratko Dmitrović, tim povodom je izjavio:

Dogodilo se ono o čemu ja govorim već četiri godine, intenzivno zadnjih 12 meseci i zbog čega sam, na kraju krajeva, podneo ostavku. Svi moji apeli, molbe da se nešto uradi, ostali su bez odjeka. Radi se o tome da za moga mandata, pune četiri godine, nije rešen ni jedan od velikih problema, nasleđen od onih koji su pre mene vodili Kompaniju Novosti, a koje ja, skupa sa ostatkom menadžmenta, nisam mogao i ne mogu da rešim, jer nisu u okviru nadležnosti, ovlašćenja generalnog direktora, odnosno Izvršnog odbora Kompanije. Ti problemi, uključujući ovaj iz 2009. godine, mogu da se reše samo na nivou vlasnika Novosti, odnosno nosioca upravljačkih prava u ovoj Kompaniji. Ovo što se danas dogodilo zaustaviće Večernje Novosti i ostala izdanja naše Kompanije, u vrlo kratkom roku, već za nekoliko dana.