U osnovnim školama, ali i na sajtu www.upis.mpn.gov.rs, objavljen je raspored učenika u srednjim stručnim školama i gimnazijama.

Već je poznato ko će dobiti đačku knjižicu željene škole, a ko će morati da se zadovolji nekom koja nije na vrhu njegove liste želja.

Za utorak i sredu, 4. i 5. jula predviđeno je da se obavi upis učenika u srednje škole.

Uspeh iz osnovne škole, ali i dobri rezultati na završnom ispitu opresudni su bili za upis u željenu školu.

Za učenike koji su ostali neraspoređeni, jer nisu imali dovoljan broj bodova za škole koje su naveli, predaja lista želja za drugi upisni krug počenje već sutra 4. jula.

Raspoređeno je 64.337 učenika koji su iskazali želje, a najtraženiji obrazovni profili su i ove godine iz područja rada, zdravstvo i socijalna zaštita.


Kako se navodi, svaki učenik je imao pravo da iskaže 20 opredeljenja, popularno nazvanih želja, a tom prilikom je 84,06 odsto raspoređeno u jednu od prve tri iskazane želje.


Prva želja je ispunjena za 39.084 učenika, druga želja za 10.142 a treća 4.858 učenika.


Ovo predstavlja dobar rezultat, jer su učenici, kako je istaknuto u saopštenju, dobro sagledali ostvarene bodove na kraju osnovne škole i one koji su do sada bili potrebni za željeni obrazovni profil.


Za neraspoređene učenike kojih je posle prvog upisnog kruga 1.470, preostalo je 2.946 mesta u odeljenima trogodišnjih i 5.334 u odeljenjima četvorogodišnjih obrazovnih profila.


Kako je navedeno, u trogodišnje obrazovne profile je upisano 10.515 učenika, a u četvorogodišnje 53.822. od čega je u gimnazijama 15.763 učenika, dok je među najpopularnijih 16 obrazovnih profila u Srbiji polovina u medicinskim školama.


Visok indeks popularnosti je i za elektrotehničara informacionih tehnologija u elektrotehničkim školama, kao i profili u Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu, navodi se u saopštenju.