FINANSIRANjE naučnih projekata biće produženo za šest meseci, a novi konkurs za naučne projekte Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisaće u drugoj polovini septembra ili u oktobru. Prethodno bi, početnom septembra, saznaju "Novosti", Vlada trebalo da usvoji Program razvoja i finansiranja nauke u Republici Srbiji 2018-2022. godine.

Sledeći projektni ciklus imaće dve faze - prva će trajati dve godine i predstavljaće prelazno rešenje. Projekti će biti dvogodišnji i odobravani na sličan način kao i do sada, uz delimično promenjene kriterijume u Pravilniku o finansiranju projekata.

- Da bismo mogli značajno da promenimo način finansiranja naučne delatnosti potrebno je da usvojimo novi zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, kao i pravilnik o finansiranju projekata. To ćemo uraditi tokom 2018. godine - kaže, za "Novosti", prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. - U tom prvom, prelaznom periodu, prolaznost na projektima biće veća, i do 85 odsto predloženog biće i finansirano, dok će u godinama koje slede konkurs biti takmičarski, sa znatno manjom prolaznošću. Nakon prve dve godine, imaćemo konkurse svake godine, sa mogućnošću permanentnog uključivanja novih istraživača.

KONKURS SVAKE GODINE - NOVI sistem takmičarskih projekata trajaće po tri godine, ali će se konkurs raspisivati svake godine. Tako ćemo uspostaviti cikličnu smenu projekata - kaže prof. Popović.

Popović objašnjava nameru Ministarstva da u narednom periodu, u saradnji sa naučnom zajednicom, definiše strateške projekte instituta, što će im pomoći i pri određivanju institucionalnog dela finansiranja. Jer, novi model predviđa dva načina finansiranja - projektni i institucionalni. Istraživači će moći da imaju maksimalnih 75 odsto institucionalnog finansiranja u odnosu na ono postojeće.

- Obezbedićemo sigurnost istraživačima iz instituta koji primaju platu isključivo iz projekata. Prema sadašnjim pravilima, oni bi bili na ulici ukoliko bi ostali bez projekta. Naša ideja je da im obezbedimo rad na nekom drugom projektu koji je odobren za finansiranje - objašnjava prof. Popović. - Nakon nekoliko godina, novi sistem će sam po sebi pokazati koliko koji institut vredi i da li su nam baš svi potrebni. U svakom slučaju, sve će se raditi uz postizanje što većeg konsenzusa u naučnoj zajednici.

Naučna zajednica gotovo tri godine čeka novi projektni ciklus. Važeći je više puta produžavan, počeo je 2011. godine i prvi "rok trajanja" bio mu je zaključno sa 2014. godinom. U međuvremenu, tekst konkursa koji je predložio prethodni ministar dr Srđan Verbić, Vlada Srbije nije usvojila.