Među opštinama nema uravnilovke

J. Ž. S.

utorak, 23. 05. 2017. u 21:00

Међу општинама нема уравниловке

Plate opštinskih i državnih činovnika ni ubuduće neće biti iste,foto M.Labudović

Nacrt Zakona o platama u autonomnoj pokrajini i lokalnim samoupravama. Zarade će i dalje zavisiti prvenstveno od stanja u lokalnoj kasi

NOVI Zakon o platama u autonomnoj pokrajini i lokalnim samoupravama neće, kako mnogi očekuju, izjednačiti zarade zaposlenih u Babušnici i u beogradskoj opštini Vračar, jer će one i dalje zavisiti samo od stanja u lokalnoj kasi. Razlike će, prema tvrdnjama sindikata, i dalje postojati i između plata opštinskih i republičkih službenika.

- Stav je da svi koji su na jednom budžetu moraju da imaju iste zarade - kaže Duško Vuković, potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. - To znači da zaposleni u ustanovama kulture u Svrljigu i Beogradu ne mogu očekivati istu platu, bez obzira na koeficijent. Okupićemo predstavnike svih sindikata i dati zajednički odgovor i mišljenje na predloženi zakon.

Vuković smatra da će novi propis, ukoliko ostane u sadašnjem obliku, "urušiti primenu Zakona o radu, odnosno neće važiti za sve, već samo za neke". SSSS je već izrazio nezadovoljstvo zbog izmena radnog zakonodavstva koje će dovesti do toga da u sistemu radnih odnosa bude više "zakona o radu" kojima će se uređivati materija aktuelnog ZOR-a. Pre nekoliko dana Ljubisav Orbović, predsednik SSSS, uputio je i pismo predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću u kojem upozorava na proces "dekonstrukcije" radnog zakonodavstva koji je započeo usvajanjem zakona kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru, a nastavljen je i intenziviran pripremom zakona o zaposlenima u javnim službama, čija je poslednja verzija sačinjena 11. maja.

Pomenuta dekonstrukcija, smatra on, radi se tako što se jednim usvojenim i drugim zakonom u pripremi definiše poseban sistem radnih odnosa za zaposlene u javnom sektoru. Takođe, ovim propisima je predviđeno donošenje još "posebnijih" zakona kojima će se uređivati plate i radni odnosi u pojedinim javnim službama.

- Mi smo svesni specifičnosti koje postoje u pojedinim delatnostima, ali smatramo da ne postoje stručni razlozi za ovo - kaže on. - Na taj način pogoršava se položaj zaposlenih, čime se bitno remeti izvesna ravnoteža interesa rada i kapitala koja je u prethodnom periodu, kroz aktivnosti Socijalno-ekonomskog saveta i zajedničkim radom u radnim grupama, bila postignuta.


TROŠKOVI

DONOŠENjE Zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave neće imati efekte na povećanje troškova za plate zaposlenih u ovom delu javnog sektora tokom 2017. godine. Zakonom je predviđeno privremeno zadržavanje zatečene plate, sve dok postepenim prilagođavanjem visina osnovne plate obračunata po odredbama ovog zakona ne dostigne iznos koji je radnik imao pre početka njegove primene.


Pratite nas i putem iOS i android aplikacije