PREDLOG uredbe prema kojoj bi sva naučna istraživanja finansirana iz inostranstva morala da dobiju saglasnost Ministarstva odbrane, o čemu su "Novosti" juče pisale - povučen je! Na sastanku s predstavnicima Nacionalnog konventa o EU, koji je prvi i obelodanio sporne odredbe dokumenta, ministar odbrane Zoran Đorđević dogovorio se da će zajednički raditi na usavršavanju Uredbe, pre nego što ona ode u Vladu na usvajanje.

U Ministarstvu odbrane kažu da su se sagovornici saglasili da postoji potreba da se navedene naučne oblasti dodatno normativno urede.

- Dao sam zadatak svojim saradnicima da uzmu u obzir stavove predstavnika civilnog društva. Pokušaćemo da pronađemo rešenje koje će biti u najboljem interesu za našu državu, naučnoistraživačku zajednicu i građane - naglasio je ministar Đorđević.

Iz Ministarstva saopštavaju da je koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Nataša Dragojlović istakla da je uverena da će Ministarstvo odbrane i ubuduće prepoznavati i uvažavati stavove nevladinog sektora i da će se, kao i do sada, argumentovanim dijalogom dolaziti do kvalitetnih rezultata.

Prema rečima Milana Antonijevića iz JUKOM-a, dogovor sa Ministarstvom odbrane je pozitivan pomak, jer je potrebno da se prvenstveno razmišlja o naučnoj zajednici, o projektima koji se sprovode i u okviru EU.

- Dogovoreno je da se u ovom trenutku ne ide na usvajanje te uredbe, već da se u daljim konsultacijama, i sa civilnim društvom i sa naučnom zajednicom, to pitanje na drugačiji način reši, odnosno da se u meri u kojoj je to neophodno štite državni interesi, ali da se u mnogo većoj meri govori o tome da se sloboda izražavanja, sloboda autonomije univerziteta i neka druga prava koja mogu biti ugrožena tom uredbom ne krše na taj način - ocenio je Antonijević.

TREĆINA PROJEKATA

TEKST uredbe predviđao je da svi naučnici koji na projektu imaju i strance ili su finansirani iz međunarodnih izvora moraju da dobiju saglasnost Ministarstva odbrane, a sve u cilju bezbednosti zemlje. Naučnici su se, međutim, odmah pobunili, jer je tekst predviđao gotovo sve nauče oblasti - od fizike, preko medicine, do sociologije. Od svih naučnih projekata u našoj zemlji, čak 35 odsto je finansirano iz inostranstva.