Sudski veštaci traže izmene Zakona o proceniteljima

Tanjug

21. 03. 2017. u 19:33

Судски вештаци траже измене Закона о проценитељима

Ilustracija, Foto: P. Milošević

Radna grupa sudskih veštaka predložice nadležnima promenu Zakona o proceni nepokretnosti jer smatraju da je potrebno usaglasiti postojeće propise o licencama

Radna grupa sudskih veštaka predložice nadležnima promenu Zakona o proceni nepokretnosti jer smatraju da je potrebno usaglasiti postojeće propise o licencama.

Oni objašnjavaju da je potrebno usaglasiti različita tumačenja o sertifikatima potrebnim za zvanje procenitelja. Jer, Zakon o licencama kaže da nije potrebno da procenitelj ima međunarodni REV sertifikat, dok drugi, novi Zakon o proceniteljima, priznaje ovaj dokument.

Na današnjem stanaku Sindikat sudskih veštaka koji se bavi procenama nepokretnosti zatražio je od Ministarstva finansija da poništi i nedavn konkurs za izbor članova Stručnog odbora, koji treba da donese podzakonska akta, koja će regulisati oblast veštačenja i licenciranja procenitelja, rečeno je Tanjugu u ovoj organizaciji.

"Novi Zakon čija primena počinje u junu, objašnjava da jedini koji mogu da obrazuju kandidate su ona udruženja koja imaju 25 članova sa REV sertifikatom, a to trenutno ima samo jedno udruzenje građana u Srbiji, Nacionalno udruženje procenitelja Srbije" kaže za Tanjug predsednik Sudskih veštaka Srbije Nikola Dragović. On dodaje da je problem i to što stručna obuka još nije definisana.On kaže da će onima koji od 2008. godine imaju licencu procenitelja, ona biti priznata, što znači da će zakon retroaktivno delovati deset godina unazad.

Ali će veštaci morati da dođu do novih licenci. Skoro 400 koliko ih ima u Srbiji, a koji se godinama bave procenama nepokretnosti moraće da prođu obuku u narednih 18 meseci za procenitelje u trajanju od oko 45 dana i da za to plate 1,500 evra.

“Ništa od ovih pitanja nije definisano u novom Zakonu, a moralo je biti. Od 300 do 400 ljudi će u narednih 18 meseci morati pohađati obuku od po 45 dana, da uče nešto što inače rade godinama i još da plate ogromna sredstva za licencu kako bi nastavili da se bave svojim poslom”, kaže za Tanjug predsednik Sudskih veštaka Srbije Nikola Dragović.

Međutim, veštaci kažu da još uvek nije podzakonskim aktima definisano, gde i ko organizuje edukaciju, kome se uplaćuje novac, te koliko će iznositi naknada za procenu. Isto tako, ostalo je nejasno da li veštaci u narednih godinu i po dana mogu i dalje da procenjuju, ili je njima oduzeto pravo na procenu.

Jedna od nejasnoća je i čiju će procenu, sudskih veštaka ili procenitelja, uzeti notari koji su dužni da prilikom overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti imaju i procenjenu vrednost nekretnine.

“I dalje nije jasno da li će se prilikom procene stana pred sudovima, vrednovati procena sudskog veštaka ili procenitelja, te da li se može očekivati da će doći do iste procene ili će se ona razlikovati jer je metodologija različita. Postavlja se i pitanje šta je na sudu validno”, kaže Dragović.

U zakonu je definisano da će procenitelji vršiti i procenu privrednih subjekata,ali kako kažu veštaci, nejasno je koji pojedinac je dovoljno stručan da sam uradi procenu, na primer, termoelektrane, koja pored objekata i zemljišta ima i turbine, elektroinstalacije, trafoe.

Sudski veštac iupozoravaju na nedostatke odluke da sve procene obavlja jedan čovek.

Procena vrednosti nekretnina se dosta banalizuje ističu oni, jer kako kažu vrednost vinograda, recimo, nije nije samo površina zemljišta, već tu vrednost procenjuju veštaci kojisu geolozi, agronomi. Potrebno je i nekoliko stručnjaka iz različitih oblasti za procenu vrednosti jedne termoelektrane ili velikog preduzeća.

" Suštinska razlika je u poznavanju ekonomije, zato što je 99,9 odsto sudskih veštaka zavrsilo arhitekturu ili građevinu, te samim tim nisu upoznati sa ekonomskim aspektom procene vrednosti", kaže sudski veštak za finansije Ervin Pašanović.

On objašnjava da je u skladu sa novim zakonom o proceniteljima, za licencu potrebno imati master nivo školovanja, položen stručni ispit, dok za sudskog veštaka treba ispuniti zahteve iz javnog poziva koji se periodično raspisuje, ali se ne polaže strucni ispit u cemu je glavna razlika.

Od 75 profesionalnih procenitelja nekretnina u Srbiji sa sertifikatima, oko 80 odsto je iz Beograda, odnosno radi u Beogradu i iz Beograda pokriva ostale krajeve u Srbiji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije