Vlada Republike Srbije usvojila je danas uredbu o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, saopšteno je danas iz MUP-a.


Ovaj model ocenjivanja je savremen i zasnovan na bazičnim kompetencijama zaposlenih i rezultatima rada koji se različito vrednuju za izvršilačka i rukovodilačka radna mesta.


U odnosu na prethodni način ocenjivanja, novi model podrazumeva ocenjivanje u dva ciklusa sa jednom zaključnom godišnjom ocenom što će omogućiti kontinuirano praćenje napretka zaposlenih.


Novi model ocenjivanja uvodi kontrolora koji ima korektivnu ulogu u postupku ocenjivanja kao i Komisiju za preispitivanje zaključne ocene rada koja postupa po zahtevu zaposlenog koji nije zadovoljan ocenom.


Uvođenje ovih mera podstiče nepristrasnost ocenjivača u postupku ocenjivanja.


Novi model ocenjivanja pratiće i softverska aplikacija, kojom će se dodatno obezbediti automatizacija i minimiziranje subjektivnog uticaja na ocenu.


Svi zaposleni će se detaljno upoznati sa novim procedurama kao i edukacijom ocenjivača, a usvajanje ove uredbe predstavlja nastavak reformskog pravca Ministarstva u oblasti upravljanja ljudskim resursima.