TREĆE dete u porodici imaće ubuduće pravo na besplatne udžbenike, bez obzira na materijalni status porodice. Ista pogodnost važiće i za svako naredno dete, a kao i prethodnih godina - besplatne udžbenike dobiće i svi učenici iz porodica koje primaju socijalnu pomoć, đaci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom.

Proširena lista dece kojima će država obezbediti knjige primeniće se na narednu školsku godinu. Ministarstvo prosvete opredelilo je 500 miliona dinara za nabavku besplatnih udžbenika, a njihov plan trebalo bi uskoro da usvoji Vlada Srbije.

- Učenici mlađih razreda osnovne škole dobiće udžbeničke komplete za matematiku, srpski ili maternji jezik, svet oko nas, prirodu i društvo i strani jezik. U starijim razredima predviđeni su udžbenički kompleti za matematiku, srpski ili maternji, prvi strani jezik, geografiju, istoriju, hemiju, fiziku i biologiju - kaže Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra prosvete. - Roditelji već sada mogu razrednim starešinama da dostave dokaz da su primaoci socijalne pomoći.

Škole imaju evidenciju o deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, jer su to uglavnom učenici koji se školuju prema individualnim obrazovnim planovima.

Prošle godine besplatne udžbenike dobilo je oko 126.000 učenika, a sada se očekuje znatno veći broj, jer će svako dete koje je rođeno kao treće, četvrto ili svako naredno u porodici, bez obzira na materijalni status, dobiti knjige.

Ministarstvo prosvete u prethodnom sazivu najavljivalo je da će besplatne udžbenike za tekuću školsku godinu dobiti i socijalno ugroženi srednjoškolci, ali im knjige ipak nisu podeljene. Srednjoškolci više nisu ni u planu za ovu vrstu pomoći.

Kada Vlada usvoji plan nabavke besplatnih udžbenika, Ministarstvo prosvete raspisaće javne pozive za izdavače. Škole su same već izabrale literaturu koja se koristi na času, a odabrana izdanja su već u Katalogu udžbenika koji važi od 2016/17. do 2018/19. godine. Kako škole treba iste naslove da koriste ove tri godine, učenici će moći i da naslede udžbenike od prethodne generacije.


BIBLIOTEKAMA 100 MILIONA

OSIM pola milijarde dinara namenjenih za besplatne udžbenike, Ministarstvo je predvidelo i da 100 miliona potroši na nabavku publikacija za školske biblioteke. Prioritet za nabavku enciklopedija, rečnika i drugih knjiga važnih za nastavu imaće škole u manje razvijenim sredinama. Škole će same predlagati koje naslove žele da dobiju.