SUDBINA veronauke i građanskog vaspitanja u školama ponovo je pod znakom pitanja! Taman što su ova dva predmeta preživela pokušaj prethodnog ministra prosvete dr Srđan Verbića da časove svede samo na mlađe razrede osnovne škole, sada im je status ugrožen i u nacrtima novih prosvetnih zakona.

U Nacrtu zakona o osnovama sistema obrazovanja izbačen je stav u kome se kaže da su ovo obavezni izborni predmeti, što je do sada garantovalo da će svaki učenik pohađati ili jedan ili drugi predmet. U novom krovnom zakonu, ali i u nacrtima zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, ne nazivaju se više predmetima, nego izbornim programima.

Niko još ne zna kako će tačno da izgleda verska nastava, kakva je namera zakonopisaca, ali već onim što predviđaju nacrti zakona nije zadovoljna Srpska pravoslavna crkva. Sveti Sinod SPC priprema zvaničnu reakciju na ovakav tretman veronauke.

U Islamskoj zajednici Srbije novi prosvetni zakoni još nisu bili tema, ali prema rečima Seada Nasufovića, reis-ul-uleme IZS, svakako će biti.

- Ne želim da izlazim sa pojedinačnim, ličnim stavom. O ovom važnom pitanju iznećemo zajednički stav crkava i verskih zajednica - najavljuje reis-ul-ulema za "Novosti".

MANjE PREDSTAVNIKA CRKAVA NACIONALNI prosvetni savet u svom sastavu ima predstavnika Srpske pravoslavne crkve, što je trenutno prof. dr Vladimir Vukašinović sa Bogoslovskog fakulteta. Jednog predstavnika daje i zajednica tradicionalnih crkava, pa je mandat u ovom sazivu poveren muftiji Muhamedu Jusufspahiću. Budući krovni prosvetni zakon ukida ova dva predstavnika i umesto njih uvodi jednog - kandidata komisije za versku nastavu, čime, prema saznanjima "Novosti", Srpska pravoslavna crkva takođe nije zadovoljna.

O nacrtima zakona biće danas reči i na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta, čiji predsednik prof. dr Aleksandar Lipkovski kaže da je važno da NPS kaže svoj stav o ključnim zakonima, pre nego što počne javna rasprava.

- Raspravljaćemo o nacrtima ova tri zakona, ali tekst nismo dobili od Ministarstva prosvete - kaže prof. Lipkovski za "Novosti". - Ne mogu da komentarišem budući status verske nastave i građanskog vaspitanja, jer ne znam mnogo detalja. Znam samo da više nisu navedeni kao obavezni izborni predmeti, kao i da Crkva nije zadovoljna ovakvim rešenjem. Ako nešto nije predmet, nego program, time se narušava neka tradiconalna kompozicija nastave. Kako će taj program biti realizovan, niko ne zna. Loše je da se preko noći menja bilo šta bez mišljenja stručne javnosti.

Pokušaj ukidanja veronauke pokrenut je krajem 2015. godine, kada je tadašnji ministar prosvete Srđan Verbić izložio Nacionalnom prosvetom savetu lični stav da versku nastavu i građansko vaspitanje treba ukinuti u srednjoj školi i starijim razredima osnovne škole. Ukidanje obaveznih izbornih predmeta pravdao je velikim opterećenjem učenika i rasporedom koji uvek ima bar dva časa nedeljno više nego što zakon dozvoljava. Prema zakonu koji je važio i tada i sada, veronauka i građansko vaspitanje ne mogu da budu proterani iz škola bez saglasnosti Nacionalnog prosvetog saveta. Budući zakon ne daje ovolika ovlašćenja NPS. Ova dva predmeta u škole su ušla 2001. godine.