MARKO Bogojević, predratni učitelj iz Medveđe kod Trstenika, koji je za vreme rata kao komandir sreza u ime Ravnogorskog pokreta spasao čuvenog pisca Dobricu Ćosića koga su uhapsili četnici, jedan je od retkih, ako ne i jedini koji je čak tri puta rehabilitovan. I sva tri puta presuda je poništena i vraćena na ponovno odlučivanje, iako je nesporno dokazano da je učitelj ubijen bez suđenja i presude.

"Novosti" su o Bogojevićevom slučaju pisale 2015. godine, kada je drugi put poništena njegova rehabilitacija. U međuvremenu, Viši sud u Kruševcu rehabilitovao ga je i treći put, 22. juna prošle godine, da bi Apelacija u Kragujevcu predmet, takođe treći put, vratila na prvostepeni postupak 28. novembra. Time se Apelacioni sud oglušio o Zakon o parničnom postupku, jer je morao da reši slučaj sam a ne da ga unedogled vraća, kažu predlagači rehabilitacije.

Umesto toga, sud ne preuzima odgovornost, kažu predlagači rehabilitacije, Bogojevićevi naslednici, već predmet šalje opet u Kruševac. Od tada se čeka novo ročište, a po Medveđi se priča da neko "iz petnih žila" sprečava rehabilitaciju da naslednici ne bi tražili povraćaj imovine.

Kako tvrdi Markov unuk Ljiljan Topličić, jedan od Bogojevićevih sinova Miroslav bio je prvo skojevac i drugovao s Ćosićem, ali je na zalaganje svog oca napustio SKOJ i prešao u lokalne četnike. Priča se čak da je Marko poslužio Ćosiću kao inspiracija za neke od književnih likova.

Za vreme rata, kao komandant sreza, održavao je red, organizovao seoske straže, evakuisao narod kad naiđu Nemci. Okupatori su mu čak spalili kuću, pa je porodica neko vreme živela u školskom stanu. U novembru 1944. dao je novac za stoku i hranu za partizane i Ruse, a porodica još čuva tu priznanicu. Sve to, ipak, nije pomoglo.

Niški vojni sud donosi 2. decembra 1944. odluku o konfiskaciji njegove imovine. Dan kasnije Marko Bogojević je uhapšen, a potom, 4. decembra, streljan na Bagdali i zakopan u masovnu grobnicu. Punih godinu dana kasnije, 12. novembra 1945, Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih saradnika donela je odluku da je Bogojević ratni zločinac, odgovoran za klanja i prisilne mobilizacije. Svedoci koji su se naprasno pojavili dobili su njegovu zemlju. Uzeto mu je više od 20 hektara.


ŠTA KAŽE ZAKON

Mada je presuda doneta godinu dana posle egzekucije, i mada se Apelacioni sud složio da je Bogojević streljan bez suđenja, za njih je dovoljan razlog da on ne bude rehabilitovan to što mu je Sud pre streljanja oduzeo imovinu kao zločincu.

- Zakon kaže da pravo na rehabilitaciju imaju svi koji nisu imali pravično suđenje - kažu Bogojevićevi naslednici, i navode da su svi svedoci na sudu pobili ranija svedočenja o zločinima kao lažna.