BEZ obzira na presudu Upravnog suda kojom se poništava izbor Tatjane Babić za direktora Agencije za borbu protiv korupcije iz 2013, odluke Agencije koje su donete za protekle četiri godine nisu pod znakom pitanja. Ovo se navodi u odgovoru Agencije dostavljenom našem listu.

- Tatjana Babić od 16. decembra 2016. nije donosila bilo kakve odluke, a 20. decembra prestala joj je funkcija direktora, te se ne može postaviti pitanje zakonitosti odluka koje je donosila prethodna direktorka u okviru svojih zakonskih ovlašćenja - navode u Odboru Agencije.

Upravni sud doneo je 16. decembra odluku kojom poništava rešenje Odbora Agencije od 21. januara 2013, kada je Babićeva izabrana za direktora, jer ono ne sadrži potrebno obrazloženje. Sud je, takođe, naložio da se predmet vrati na ponovno odlučivanje. Postupak je vođen po tužbi jednog od kandidata na tadašnjem konkursu za izbor direktora Agencije.

U Upravnom odboru Agencije kažu da će presudu Upravnog suda postaviti danas na sajt. U dopisu koji nam je poslala Valentina Šestović u ime Kancelarije Odbora, ovo telo primećuje da je presuda Upravnog suda dostavljena Odboru četiri godine od dana izbora direktorke, tačnije 5. januara 2017, i to tek pošto je Babićeve podnela ostavku zbog imenovanja za sudiju Ustavnog suda.

"Od trenutka podnošenja ostavke, Odbor je u zakonskom roku od 15 dana bio u obavezi da raspiše javni konkurs za izbor novog direktora. Tako je ispoštovano načelo zakonitosti u radu Agencije, koja sve do 5. januara 2017. nije primila presudu Upravnog suda", piše u dopisu.

Takođe se objašnjava da Odbor nije istog časa obavestio javnost o presudi dok se s njom podrobno ne upoznaju svi članovi Odbora Agencije.


NOVA ODLUKA

NA sednici Odbora od 25. januara odlučeno je da se sudska presuda "okači" na sajt Agencije, ali i da se ispoštuju primedbe Upravnog suda. Zato je Odbor doneo novu odluku u kojoj je ovoga puta sadržano i obrazloženje.