UPRAVNI odbor Advokatske komore Srbije sastaće se u subotu u podne da bi raspravljao o poziciji u kojoj se našla advokatura posle pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda. Po njemu, građani mogu da upišu u katastar i one nekretnine za koje je kupoprodajni ugovor sastavljen kao notarski zapis.

- Pravni stav VKS je samo poslednji u nizu problema koji su doveli u pitanje funkcionisanje advokature, o čemu će UO raspravljati. Tu su i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, pa o pružanju usluga... Štrajk advokata je realna opcija kada organi komore donesu takvu odluku - kaže Jugoslav Tintor, jedan od kandidata za predsednika Advokatske komore Beograda.

Situaciju nije smirilo ni obraćanje Ministarstva pravde, u kojem je navedeno da pravni stav VKS obavezuje samo veća odeljenja koje je taj stav donelo, ali ne i izvršnu vlast. Nezadovoljni su i branioci i notari.

- Izvršna vlast mora poštovati odluke najvišeg sudskog tela u zemlji. Pravni stav obavezuje i katastar. Njime je VKS obavezao sudove da nam ne pruže pravnu zaštitu, uprkos zakonu - kaže predsednik AKS Dragoljub Đorđević.

Prema njemu, građani koji traže da im kupoprodajni ugovor bude sastavljen u formi zapisa moći će ubuduće da tuže katastar ako takvu nekretninu neće da uknjiži. Đorđević kaže da je to samo kap u moru nezadovoljstva. Branioce posebno žesti to što je Srbija prva zemlja u svetu kod koje je advokatura svrstana u usluge, a ne u pravosuđe, kada su u pitanju pregovaračka poglavlja:

- Verovatno neko misli da će s advokatima izaći lako na kraj s obzirom na razdore u komorama Beograda i Vojvodine, ali zaboravljaju da nas ovakve situacije ujedinjuju.

Sa ovim se slaže i Tintor:

NOTARI: APSURD APSURDNO je da jedino beležnici, preko kojih se obavlja sav promet nepokretnosti, ne mogu da sastave ugovor, mada moraju da ispunjavaju uslove za sudiju višeg suda, plus javnobeležnički ispit. Predstavnici stranih komora ne mogu da veruju šta nam se dešava, kaže Đukanović.

- Advokati će, bez obzira na međusobne razlike i sukobe, stati u jedan front kada je u pitanju odbrana suštinski važnih pitanja ne samo za profesiju, već i za sve građane. Nećemo dozvoliti da nam oduzimaju deo po deo nadležnosti koje su nam zagarantovane Ustavom.

Ni Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore, nije zadovoljan novonastalom situacijom.

- Možda stav VKS formalno ne obavezuje izvršnu vlast, ali sigurno će ga imati u vidu i katastri i upravni sud kada naše stranke pokrenu postupke po žalbi, jer ne mogu da upišu nepokretnost. Oni mogu i da tuže katastar i traže odštetu. Verovatno će biti i onih koji će ići do ustavne žalbe i predstavke Evropskom sudu u Strazburu - kaže Đukanović.

Dodaje i da je pat-pozicija nastala pod pritiskom advokata, koji prete štrajkom, ali će notari nastaviti da "razjašnjavaju situaciju" svim pravnim sredstvima.