SREDNjA Evropa u poslednjih godinu dana ne može da nađe stotine hiljada radnika za industrijske zone, pre svega za fabrike automobila, i traži ih u Ukrajini i na Balkanu, između ostalog i u Srbiji, ali ih teško prihvata lokalno stanovništvo.

Češki ministar unutrašnjih poslova Milan Hovanec čak sprema izmene zakona prema kojima bi i za najsitniji prekršaj gubili posao i istog dana bili deportovani kući.

Prema poslednjim statistikama policije, u industrijskim zonama u Češkoj, pre svega u Kvasinama, gde je jedna od fabrika automobila "škode", koja preko agencija dovodi radnike iz Ukrajine, Rumunije i Bugarske, porastao je sitni kriminal, kršenje saobraćajnih propisa za čak 60 odsto, a narušavanje javnog reda i mira za 20 osto.

Hovanec planira da se u ugovore koje ti radnici sklapaju sa agencijama uvede pravilo da ako prekrše zakon, čak i za sitniji prekršaj agencija može da ih otpusti i istog dana vrati u domovinu.

- Ti ljudi bi trebalo da dođu, zarade novac, ponašaju se pristojno i vrate se kući. Ne bi trebalo da maltretiraju druge - kazao je Hovanec.

Češki ministar unutrašnjih poslova upozorio je da agencije planiraju da dovedu u Češku još najmanje 70.000 stranih radnika i da želi da se agencije pobrinu da oni imaju pristojan smeštaj, a da ne dolazi u obzir da agencije i češka industrija na gastarbajterima zarađuju dok češka država mora da plaća pojačano nadziranje bezbednosti.

Na radnike iz Srbije, Rumunije i Bugarske žale se i u Slovačkoj. U Trnavi se meštani žale na navodne česte tuče među gastarbajterima i sitne krađe, ali ističu da nema različitog tretmana prekršaja, ko god da ga napravi.

I POLjACI SE ŠTITE OD STRANACA

Izmene zakona o strancima i primereniju kontrolu migracije najavio je i poljski ministar unutrašnjih poslova Marijuš Blaščak, pošto su i poljskoj industriji i poljoprivredi sve potrebniji gastarbajteri, a zvanična Varšava najviše računa na Ukrajince, kojih je već u Poljskoj više od 800.000.