KAO što su nedavno u Grockoj zaplenili skelu za prevoz preko Dunava, izvršitelji po zakonu mogu da plene i kola hitne pomoći, i operacione sale!

Hiljade radnika u Srbiji obratile su se u poslednjih godinu dana za pomoć izvršiteljima da bi došli do zaostalih plata. Ovaj broj iz dana u dan raste, a “bum” je počeo od kad listići za isplatu zarada zamenjuju sudsku presudu, pa radnici ne moraju da pokreću skupe parnične postupke, već je dovoljno da imaju mesečni obračun zarade. Izvršitelji pravnim licima, ako nemaju novca na računu, bukvalno mogu da plene sve.

- Za razliku od domaćinstava kod kojih su predviđene ograde šta sve ne sme da se pleni, od osnovnog nameštaja, do kućnih ljubimaca, zakon dozvoljava da izvršitelji pravnim licima mogu da popišu sve ukoliko sud donese rešenje o izvršenju. Najbrže i sa najmanje troškova je izvršenje u kojem se potraživanje naplaćuje preko računa izvršnog dužnika ili preko potraživanja koja on ima prema trećim licima - objašnjava izvršitelj Aleksandar Vulović.

Ukoliko toga nema, popisuje se pokretna i nepokretna imovina, pleni i prodaje u srazmeri potrebnoj da bi se namirio dug. Izvršitelji ne popisuju ono što je pod zalogom, a prednost kod popisa imaju stvari sa berzanskom vrednošću, koje mogu brzo da se prodaju (npr. pšenica ili kukuruz).

- Zakon dozvoljava da se zaplene čak i osnovna sredstva za rad u jednom preduzeću. Naravno, svaki izvršitelj će pokušati da naplati dug iz zaliha robe, da ne ugrozi proces proizvodnje, ali ako nema ni zaliha, ni novca, može da pleni vozila, kompjutere, nameštaj, građevinske i druge mašine, aparate, nekretnine - kaže Vulović.

Sve je više privatnih bolnica - dužnika, kojima je moguće popisati ambulantna vozila, krevete, respiratore, aparate za anesteziju... Vulović tvrdi da nijedan izvršitelj neće isprazniti operacionu salu ako je za dva sata zakazana operacija, jer im je obaveza da ne ugroze ničiji život i zdravlje. Ali, svakako će ih popisati.

ZDRAVSTVENI KARTONI JAVNI izvršitelji, ukoliko je dužnik zdravstvena ustanova, moraju posebno da vode računa kada popisuju i prodaju bolničke kompjutere. U njima mogu biti lični podaci građana, njihovi zdravstveni kartoni i istorije bolesti, koji nijednog trenutka ne smeju da budu ugroženi.

Kada su u pitanju građani, zakon je mnogo izričitiji. Izvršitelj ne sme da zapleni sredstva za ličnu upotrebu (odeću, obuću, pribor za higijenu, posteljinu), najosnovniji nameštaj - krevet, peć, šporet, frižider, zalihe hrane i ogreva za tri meseca, pomagala za lica sa invaliditetom. Može da pleni vozila, muzički uređaj, mikrotalasnu pećnicu, motor, televizor, laptop ili kompjuter...

Ukoliko nađu gotovinu, kod minimalnih zarada, ako je početak meseca, mogu da zaplene pola, a kod ostalih dve trećine, a ukoliko je npr. sredina meseca, ostavljaju srazmeran iznos potreban za život do naredne plate (penzije).

Izvršitelji ne smeju da plene ni stvari koje imaju emotivnu vrednost za dužnika, poput albuma s fotografijama, odlikovanja, medalja, ratne spomenice, pa čak ni ako su velike vrednosti, ali ni kućne ljubimce.

- Bilo je primera da ljudi pokušaju da nas ubede da su im svih 20 svinja u oboru kućni ljubimci, što, naravno, ne prolazi - kaže Vulović.

ZMIJE - ZAŠTIĆENE

PRILIKOM popisa, izvršitelji su sretali i egzotične kućne ljubimce, poput zmija, ali njih, po zakonu, ne smeju da plene. Propisi dozvoljavaju plenidbu samo onoga što se nalazi u slobodnom prometu, a tu ne spadaju ni egzotične životinje, ni npr. radioaktivne supstance.