SEKSUALNO uznemiravanje i proganjanje nova su krivična dela o kojima će se poslanici izjasniti na sednici Skupštine zakazanoj za 15. novembar, u okviru izmena Krivičnog zakonika (KZ). Pod polno uznemiravanje spadaju svaki nepriličan dodir, izjava, degutantan vic, dobacivanje ili zviždanje, sa seksualnom konotacijom, na poslu, fakultetu ili ulici, za koje je žena otvoreno stavila do znanja da joj smetaju i uznemiravaju je. Predviđena kazna za polno uznemiravanje može biti do tri godine zatvora.

Izmenama KZ zabranjeni su i genitalno sakaćenje (sunećenje) žena i prisilni brak, a uvodi se i sedam novih dela iz oblasti privrednog kriminala kao što su prevara u privredi, zloupotrebe poverenja u privredi ili zloupotrebe u postupku privatizacije. Teže će biti sankcionisana i seksualna krivična dela kod kojih su žrtve deca. Minimalna kazna je pet godina zatvora, sa zabranom ublažavanja kazne. Da bi se nešto tretiralo kao silovanje, neće biti neophodna upotreba pretnje ili sile, već je dovoljno da se obljuba desila bez pristanka žrtve.

Posebno su propisana krivična dela oduzimanje maloletnog lica i promena porodičnog stanja, a cilj je bolja krivičnopravna zaštita novorođenčadi (da bi se izbegla eventualna nova afera s nestalim bebama).

"PAKET" ZAKONA OSIM izmena KZ, na dnevnom redu Skupštine, u sredu, naći će se i predlozi Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, zatim o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kao i o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.

Novi KZ predviđa i oštrije kazne za krijumčarenje migranata, pa je maksimalna zaprećena kazna podignuta sa 12 na 15 godina zatvora. Uvodi se i novo krivično delo koje ima cilj da sankcioniše kršenje izrečene zabrane. Prema važećem zakonu, ne postoje nikakve sankcije za kršenje određenih zabrana, kao što je, na primer, zabrana prilaska. Sada će onaj koji prekrši zabranu otići iza rešetaka.

KZ predviđa i izmene kada je u pitanju uslovni otpust iz zatvora. U praksi je primećeno da je procenat uslovno otpuštenih u poređenju sa drugim evropskim zemljama, pa i sa bivšom SFRJ, znatno niži.

Pooštrene su i kazne za krijumčarenje, nelegalno posedovanje, proizvodnju, promet i nošenje oružja. Umesto šest meseci, minimalna kazna ubuduće će biti godinu dana, a kazne će ići do 12 godina zatvora, u zavisnosti od konkretnog dela i količine oružja. Na pooštravanje kaznene politike uticali su povećanje broja ubistava, slučajeva porodičnog nasilja i drugih teških krivičnih dela izvršenih nelegalnim vatrenim oružjem, ali i blage kazne koje sudovi izriču.