BEOGRAD - Udruženje proizvođača inovativnih lekova INOVIA zatražilo je danas da se hitno otklone sve eventualne nejasnoće zbog kojih je odloženo zaključenje posebnih ugovora kojima se obezbeđuje izdavanje najsavremeniji lekova na teret Republičkog fonda za zdravno osiguranje (RFZO).

Udruženje je podsetilo da je u oktobru ove godine postignut dogovor o sklapanju posebnih ugovora prema kojima bi posle dužeg niza godina 23 inovativna leka postala dostupna osiguranicima u Srbiji.

"Zaključivanje posebnih, već usaglašenih ugovora je bilo zakazano za period između 31. oktobra i 2. novembra, ali smo dopisom od 28. oktobra obavešteni da je odluka Upravnog odbora RFZO da se zastane sa postupkom potpisivanja tih ugovora", navodi se u saopštenju.

Kako je objašnjeno, RFZO je farmaceutske kompanije obavestio da je takva odluka doneta na osnovu dopisa koji je Fondu uputilo Ministarstvo zdravlja.

Dodaje se da je 31. oktobra na hitnom sastanku u Ministarstva zdravlja predstavnicima farmaceutskih kompanija saopšteno da ne postoje zakonske smetnje za nastavak procesa zaključenja posebnih ugovora i da će o tome biti obavešten RFZO, što do sada nije urađeno.

"Pozivamo Ministarstvo zdravlja i RFZO da obezbede uslove za hitno zaključenje ugovora što bi konačno omogućilo da najsavremeniji inovativni lekovi postanu brzo dostupni osiguranicima, za koje je vreme često luksuz kojim ne raspolažu", ističe se u saopštenju udruženja INOVIA.