POSLODAVCI u Srbiji koji zaposle žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima od 1. januara će dobijati subvencije od države, a uskoro će biti pripremljena i lista nedozvoljenih poslova za decu, što će biti jedan od prvih koraka u zaustavljanju eksploatacije najmlađih u Srbiji.

Prema rečima Aleksandra Vulina, ministra za rad, finansijska pomoć poslodavcima mogla bi da podstakne žrtve da prijave nasilje. Ovaj projekat radiće se u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a sve u cilju da se oni osposobe za dalji život.

- Problem dečijeg rada u Srbiji ne odvija se u skrivenim halama kao u svetu, već pred našim očima i na ulici - rekao je Vulin. - Deca se najviše eksploatišu u poljoprivredi, građevinarstvu i u sektoru usluga.

Mnogi, međutim, nisu ni svesni da su žrtve, iako rade poslove koji ne odgovaraju njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima, i takav rad doživljavaju kao jedinu strategiju za preživljavanje, jer su tako živeli i njihovi roditelji.

- Na ulici okrećemo glavu kad vidimo decu, najčešće romske nacionalnosti, jer prihvatamo brutalnu zabludu da je takav rad normalan za njihovu boju kože - rekao je ministar. - Socijalne službe su samo tokom 2014. registrovale 24 dece kao "decu ulice", prošle godine 90, a ove već 60.

Vulin je naglasio da su socijalni radnici uspeli da ove godine 12 dece vrate u porodice. Osnovano je 115 timova koji će raditi na problemu zloupotrebe dečijeg rada, a mališanima i porodici će se objasniti koja su njihova prava i kako se zloupotrebljavaju i eksploatišu.

- Prvi korak biće napravljen ako ne okrećemo glavu kad vidimo decu na ulici, ako smo solidarni da to prijavimo i ako osećemo moralnu obavezu da se borimo protiv dečijeg rada - istakao je Vulin. - Žrtve nasilja moraju da se ekonomski osposobe posle odvajanja od nasilnika, pošto njihov problem nije rešen samo tim odvajanjem. Često nemajući izlaza oni se vrate u okruženje u kome su trpeli nasilje.

ZA SOCIJALNE USLUGE - 400 MILIONA

ZA unapređenje usluga kao što su dnevni boravak za decu ometenu u razvoju, dnevni boravak za stare ili usluge gerontodomaćica, Ministarstvo za rad izdvojilo je ove godine 400 miliona dinara.

- Nema opravdanja da lokalna samouprava, ukoliko nije dovoljno razvijena, ne omogući neku od ovih usluga, jer bez obzira na to gde živite imate ista prava i iste potrebe - rekao je Vulin. - Lokalna samouprava ovo ne sme doživeti kao zamenu i da ne ulaže novac jer ga dobija od države, već ovo treba da shvati samo kao dodatak.

Već od sledeće godine izdvojiće se veća sredstva za ovu svrhu, a uvećanje bi svake godine moglo biti sve veće.