CENTRI za smeštaj izbeglica u Srbiji su puni, a u pojedinima nema dovoljno kreveta, ćebadi, tople vode i higijenskih uslova. U Centru za azil u Krnjači, u sobi sa šest kreveta spava 13 migranata, centar se ne čisti, ljudi peru veš bez deterdženata, nedostaje im odeća, a mnogo migranata ne uspeva da dobije hranu svakog dana. Nepovoljni higijenski uslovi doveli su do problema s vašima i šugom.

Ove podatke izneo je danas direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović:

- Te pojave su nastale u centrima za azil gde nema higijene, a s druge strane, postoje preporuke da se ti ljudi smeštaju u centrima zbog okoline, a u njima su se razboleli.

Ove optužbe, međutim, demantovao je Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice.

- Ne generišu centri širenje vaški i šuge, već zaraze dolaze iz parkova u kojima ovi ljudi borave, ne zato što kod nas nema mesta, već zato što ne žele da uđu u azilni sistem. Nije tačno da se ne menja posteljina i da su gladni. Obroke obezbeđuje Crveni krst i svako ko je u centru u vreme obroka, dobije ga. Na granici smo popunjenosti kapaciteta, ali oni nisu prepunjeni - kaže Gerginov.

Jedino mesto na kome je nešto lošija higijena, kako objašnjava, jeste deo za urgentni smeštaj u Krnjači. Međutim, kako naglašava, situacija nije alarmantna, ne postoji opasnost od zaraze pegavim tifusom, koji vaške mogu da prenose, jer je on daleko od Srbije. U svim centrima primenjena su uputstva "Batuta" i situacija će ubrzo biti normalizovana.

U Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" potvrdili su prošle nedelje da je u prihvatnim centrima u Šidu, Beogradu, Preševu i Subotici registrovana pojava telesnih vaši. Takođe tvrde da se preduzimaju sve preventivne i protivepidemijske mere u cilju suzbijanja ovih slučajeva.

NA HILjADE LUTAJU ULICAMA

U Srbiji se nalazi između 7.000 i 10.000 migranata, od kojih je oko 4.600 u centrima za azil, dok ostali lutaju jer u smeštajnim centrima nema mesta, tvrdi Đurović. Samo na beogradskim ulicama ima ih najmanje 1.000, a na severu Srbije još 800 - 1.000. Oko 300 migranata nalazi se na granici sa Makedonijom.