POSTUPCI za utvrđivanje istine o sudbini beba za koje se sumnja da su nestale iz porodilišta u Srbiji biće hitni, a istražne radnje, po nalogu suda, vodiće specijalno obučeni policijski službenici. Sud će rešenjem moći da dosudi roditeljima ili najbližim srodnicima pravičnu naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava na porodični život, ali ona ne sme da pređe 10.000 evra po osobi u dinarskoj protivvrednosti.

Ova naknada može da se dosudi i ako sud nije mogao da otkrije sudbinu deteta. Dosuđivanje naknade ne isključuje pravo predlagača na naknadu materijalne štete. Svi državni i drugi organi, kao i fizička i pravna lica, dužni su da dostave sudu u roku od mesec dana zahtevanu dokumentaciju, a ako se ogluše, pojedinci će platiti kaznu od 30.000 do 450.000 dinara, a firme i institucije od 90.000 do tri miliona.

Sve ovo precizirano je novim predlogom zakona o nestalim bebama, koji je Vlada prosledila poslanicima. Očekuje se da bude na dnevnom redu Skupštine pre Nove godine.

Postupak za utvrđivanje činjenica na osnovu kojih će se otkriti istina o sudbini novorođenčadi sprovodiće se u prvom stepenu pred višim sudovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Javnost će biti isključena iz ovog jednostranačkog postupka, osim ako na zahtev predlagača sud ne odluči drugačije. Predlagač je oslobođen plaćanja sudske takse, a sud mu može, na njegov zahtev, dodeliti i besplatnu pravnu pomoć.

Predlog za utvrđivanje činjenica o statusu novorođenčeta za koje se sumnja da je nestalo iz porodilišta može da podnese roditelj, ako se prethodno, do 9. septembra 2013, obraćao državnim organima ili porodilištu. Ukoliko nijedan roditelj nije živ ili sposoban, postupak mogu da pokrenu brat, sestra, deda ili baba nestale bebe, bez obzira na to da li su se prethodno obraćali državnim organima. Predlozi se mogu podnositi u roku od šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona.


806 MILIONA IZ BUDžETA

Za primenu zakona potrebno je obezbediti dodatnih 806 miliona dinara iz budžeta za 2017. i 2018. Zakon precizira i kazne za svedoke koji se ne odazovu pozivu suda ili ne žele da daju odgovore - od 30.000 do 450.000 dinara. Sud će novčano kazniti i veštake ako ne sarađuju.