Srbija je uputila Komitetu ministara Saveta Evrope uveravanja da će revidirani Nacrt zakona o nestalim bebama biti usvojen do kraja godine, saopštio je danas SE.


Vlada Srbije je prošle nedelje obavestila SE o planu za usvajanje revidiranog Nacrta zakona, navodeći da je on sada u skladu sa naznakama Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, kao i da su otvorena pitanja rešena u skladu sa standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima.


U odgovoru srpskih vlasti takođe se izražava žaljenje zbog kašnjenja u usvajanju tog zakona, uz napomenu da je ministar pravde kao predstavnik predlagača, potpisao revidirani Nacrt zakona o nestalim bebama 15. septembra i on je zatim prosleđen različitim državnim službama na davanje mišljenja.


SE takođe navodi da se u dopisu srpskih vlasti napominje da je ministar pravde potpisao Nacrt zakona sredinom avgusta, samo mesec dana posle imenovanja na tu funkciju, što pokazuje snažnu posvećenost da se krene napred sa sprovođenjem presude i reši pitanje nestalih beba.


Posle dobijanja potrebnih mišljenja, Ministarstvo pravde dostaviće tekst revidiranog Nacrta zakona Vladi na odobrenje, najverovatnije do kraja ovog meseca.


Po odobrenju Vlade, zakon će biti prosleđen Skupštini na usvajanje u decembru 2016. godine ili početkom januara 2017. godine.


Savet Evrope u skladu sa iznetim činjenicama konstatovao je opipljiv napredak u izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava o nestalim bebama, navodi se u saopštenju.


Takođe se napominje da je Vlada osigurala da sud opredeljuje u kom roku i kolikom iznosu dodeljuje zadovoljenje podnosiocu zahteva za nematerijalnu štetu.