Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, povodom najnovije tragedije kada su u porodičnom nasilju život izgubile žena i jedna beba, pozvalo je danas sve građanke i građane da prijave nasilnike i svaki oblik nasilja.

„Apelujemo, molimo sve, od roditelja, komšija, poznanika i sugrađana da policiji, tužilaštvu i centrima za socijalni rad prijave nasilnike. To je jedini način da se spase život žena i dece“, navodi se u saopštenju Koordinacionog tela, kojim predsedava potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović.

U saopštenju se podseća da je od početka godine ubijeno 17 žena i troje dece, dok su u poslednjih deset godina 316 žena žrtve rodno zasnovanog nasilja.