Zakonom mire gazde i radnike

J. Ž. SKENDERIJA

17. 05. 2016. u 19:00

U pripremi izmene zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Bolje da spor rešava Agencija, nego sudovi putem tužbi

Законом мире газдe и радникe

VIŠE od 40.000 radnih sporova trenutno se vodi pred srpskim sudovima, dok je za 10 godina rada Agencije za mirno rešavanje sporova, učešće miritelja i arbitara bilo zatraženo u svega 13.500 slučajeva. Za razliku od sudskog postupka koji se pokreće tužbom uz plaćanje takse, postupak pred agencijom je potpuno besplatan i ne zahteva angažovanje advokata.

U cilju da što veći broj poslodavaca i zaposlenih svoje probleme rešava dijalogom, umesto tužbama pred sudom, radi se na izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Pomenuti zakon je stupio na snagu 2005. godine, dopunjen je 2009, a kako naglašava Mile Radivojević, direktor Agencije za mirno rešavanje sporova došlo se do zaključka da neka rešenja nisu dobra.

- Cilj nam je da proširimo nadležnosti agencije na sve radne sporove i da utvrdimo bolji model rešavanja individualnog radnog spora - kaže Radivojević. - Do sada je arbitar razmatrao argumente obe strane i rešenjem se potvrđivao ili odbijao zahtev. Predstojećim izmenama želimo da stvorimo mogućnosti postizanja obostrano prihvatljivog sporazuma, tzv. Win-win rešenja radnog spora. Dešavalo se da strane u sporu hoće da se sporazumeju, ali da zakon to nije dozvoljavao.

LISTA ARBITARA SVI radni sporovi koji se tiču otkaza ugovora o radu, ugovaranja i isplate minimalne zarade, diskriminacije i zlostavljanja na radu, naknade troškova koji se odnose na ishranu u toku rada, dolazak i odlazak sa rada, isplatu jubilarne nagrade i isplatu regresa za korišćenje godišnjeg odmora, mogu da se rešavaju uz pomoć arbitra sa liste agencije. Strane u sporu mogu zajednički da izaberu arbitra, sa liste koja se nalazi na sajtu agencije.

Radivojević naglašava da će radna grupa izaći sa predlogom, ali da će im biti potrebna saglasnost sindikata i poslodavaca. Izmene zakona su planirane do kraja godine.

Kako naglašavaju u Ministarstvu za rad, radna grupa će definisati i precizirati odredbe propisa u pravcu stvaranja efikasnijeg sistema rešavanja radnih sporova.

- Cilj izmena je da se Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova učini vidljivijom nego što je sada, jer bi povećenje broja radnih sporova koji se rešavaju pred agencijom doprinelo smanjenju broja sudskih sporova, ali i većoj sigurnosti u oblasti radnih odnosa - kažu u Ministarstvu rada.

Najbitnija odlika postupka za mirno rešenje radnog spora je da je arbitražno rešenje pravosnažno i izvršno i potpuno iste pravne snage kao pravosnažna sudska presuda u radnom sporu. Prednosti mirnog rešavanja radnog spora su načela dobrovoljnosti i efikasnosti, a vreme trajanja postupka oročeno je na 30 dana.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (3)

Ljuba

18.05.2016. 00:32

@ЗоЗоНаЦ - Čim sam pročitao neutralan i nepristrasan miritelj sve mi je bilo jasno...

ma da

17.05.2016. 19:55

sirotinjo, prestani plaćati porez, pa da vidimo, tada Srbiju... gde će i šta će