Država namerava da ukine pravo na obavezno imenovanje advokata za decu žrtve krivičnih dela, upozorio je Autonomni ženski centar, kritikujući Nacrt zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela, koji je do 25. januara na javnoj raspravi. Oni smatraju da ovaj zakon sužava dečja prava.

Kako navode, nacrtom se smanjuje i spisak krivičnih dela u kojima će postupati sudije, tužioci i policijski službenici koji imaju posebnu edukaciju za postupanje kada su žrtve deca.

- Očekivali smo da će odredbe postojećeg zakona o zaštiti dece, koje na žalost sudovi i tužilaštva do sada nisu poštovali, biti pooštrene i uvedene sankcije za nepoštovanje ovih odredbi - kažu u AŽC.

Prof. dr Milan Škulić sa beogradskog Pravnog fakulteta, inače član Radne grupe za izradu ovog zakona, tvrdi da prava deteta nisu ugrožena:

- Što se tiče obaveze da oštećeno dete ima advokata, samo je precizirana praksa da ga dete može, a ne mora imati. Zakon je do sada propisivao da je on obavezan, ali nije davao sankcije ako ga nema. A njegova uloga je bila obesmišljena, osim da postavi imovinski zahtev za žrtvu.

On dodaje da je bolje detetu obezbediti psihološku i pedagošku podršku, nego puniti džepove advokatima koji u konkretnom slučaju ničemu ne služe, osim što odugovlače postupak, što dodatno šteti maloletnoj žrtvi.