ČIM se završi registracija, najverovatnije već od sredine godine, oboleli od multiple skleroze, onkološki pacijenti sa uznapredovalim karcinomom, u nekim slučajevima i oboleli od AIDS i reumatoidnog artritisa, u Srbiji će moći legalno da se leče preparatima na bazi kanabisa, saznaju "Novosti" u Ministarstvu zdravlja.

Stručna komisija za primenu kanabisa u medicinske svrhe odlučila je da se, bar zasad, dozvoli primena tri preparata koji sadrže tzv. tetrahidrokanabinole. Među njima nije i ulje kanabisa, čiju legalizaciju su tražila pojedina udruženja, a koje se kod nas na crno prodaje po ceni od 300 evra za bočicu.

Legalizuje se primena "dronabinola", sintetskog tetrahidrokanabinola (THC), za lečenje značajnog gubitka težine kod HIV/AIDS pacijenata, kao i za tretman sporednih efekata hemoterapije kod onkoloških pacijenata kada drugi lekovi ne pomažu. Takođe, biće dozvoljena i upotreba "nabilona", sintetske supstance slične THC-u, za lečenje mučnine i povraćanja kod pacijenata na hemoterapiji koji ne reaguju na uobičajne lekove iz grupe antiemetika. Treći lek na bazi kanabisa koji će se primenjivati u Srbiji je "sativeks", sprej koji sadrži prirodne tetrahidrokanabinole, za simptomatsko ublažavanje motornog poremećaja (spasticiteta) kod obolelih kod kojih ovaj problem nije adekvatno kontrolisan konvencionalnom terapijom.

- Da bi počela primena lekova na bazi kanabisa, Agenciji za lekove i medicinska sredstva podnet je zahtev za registraciju ovih preparata - kažu za "Novosti" u Ministarstvu zdravlja. - Stručna komisija nam je dostavila spisak registrovanih lekova na bazi kanabisa u svetu. Dogovoreno je da sve republičke stručne komisije u čijoj je nadležnosti određivanje indikacija za primenu lekova na bazi kanabisa dostave Ministarstvu stručno mišljenje o indikacijama za primenu ovih lekova, kao i spisak lekara koji će biti ovlašćeni za njihovo propisivanje.

SPORAN SASTAV ULjA

Komisija za primenu kanabisa u medicinske svrhe, pri donošenju odluke se rukovodila preporukama Američke agencije za hranu i lekove (FDA), koja nije prepoznala niti odobrila biljku marihuane kao lek. Zato je i zaključak naše komisije da ulja kanabisa ne treba legalizovati, s obzirom na činjenicu da nisu definisani standardi za njegov sastav i proizvodnju.