VERONAUKA i građansko vaspitanje treba da budu ukinuti u srednjoj školi, a u osnovnoj školi da se uče u samo četiri, a ne tokom svih osam razreda - predlog je ministra prosvete dr Srđana Verbića. Ovo je rekao na konstitutivnoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS), kao lični stav, o kojem bi stručni sud trebalo da daju prosvetni zavodi i NPS. Za crkvu je ukidanje veronauke u osam od ukupno 12 razreda nedopustivo, ocenio je prof. dr Vladimir Vukašinović, član NPS i profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta.

Da bi Verbićeva ideja mogla da bude sprovedena u delo, sa njom treba da se saglasi Nacionalni prosvetni savet. S obzirom na to da je njegov novi predsednik prof. Lipkovski član Političkog saveta Dveri, teško da će dati "zeleno svetlo" za ovakvu ideju. Istina, juče nije želeo da komentariše ministrov predlog.

A, Verbić je smanjenje obima tzv. obaveznih izbornih predmeta - veronauke i građanskog vaspitanja, predložio zato što su đaci već preopterećeni brojem časova, koji za najmanje dva-tri prelazi zakonski maksimum. U nižim razredima osnovne škole, umesto maksimalnih 20, đaci imaju po 23, a u višim razredima, umesto 25 imaju 28 časova nedeljno.

- Interes đaka mora da bude na prvom mestu i molim vas da to uvek imate na umu kada donosite odluke - obratio se Verbić juče članovima NPS. - Vi ste ti koji donose odluke sa dugoročnim posledicama na prosvetu i molim vas da ih donosite po svojoj savesti. Postoji mnogo lobija i interesnih grupa, a vi ste poslednji odbrambeni bedem obrazovanja protiv njih. Vi donosite važne odluke, a ministar ih samo potpisuje.

Predsednik NPS dodao je, međutim, da treba da se vodi računa i o nacionalnim interesima u obrazovanju.

- Nije samo lično blagostanje đaka ono što prosvetni sistem treba da obezbedi - rekao je Lipkovski. - Prosvetni sistem mora da vodi računa i o ostvarivanju kolektivnih ciljeva i interesa cele države, nacije i naroda.

Verbić je na jučerašnjoj sednici članovima NPS, koji čine predstavnici stručnih društava, poslodavaca, SANU, univerziteta i drugih tela, naglasio koji sve veliki poslovi ih čekaju. Najavio je izmene krovnog prosvetnog zakona, uvođenje velike mature, uređivanje mreže škola, koje podrazumeva gašenje izdvojenih odeljenja... Izneo je predlog da se promeni pravilnik o stručnoj spremi nastavnika, koji bi omogućio da u malim, seoskim školama, jedan nastavnik može da predaje dva srodna predmeta. Njegova ideja je i da se smanji broj obaveznih časova, a u škole vrate vannastavne aktivnosti.

NESLAVNI EKSPERIMENT

- Smanjivanje broja časova veronauke bilo bi neslavni pedagoški eksperiment, kakvih smo bili svedoci i ranije, i koji bi oštetili đake - smatra prof. Vukašinović. - Tradicionalne verske zajednice i crkve, koje predstavljam u NPS, daće svoj zvaničan stav. Smanjivanje nastave na samo četiri razreda je nedopustivo, jer je nemoguće za tako kratko vreme savladati tako kompleksno gradivo.