Pred Višim sudom u Beogradu, nakon višegodišnjih pokušaja, sutra bi trebalo da počne postupak po zahtevu za rehabilitaciju predsednika srpske vlade za vreme okupacije u toku Drugog svetskog rata Milana Nedića.

Nedićevi potomci zatražili su od suda da ga rehabilituje odnosno da poništi Uredbu Vlade FNRJ kojom je proglašen za narodnog neprijatelja i na osnovu koje su mu oduzeta građanska i imovinska prava.

Zahtev za rehabilitaciju je ranije odbacivan kao nepotpun, a sada je sud odlučio da krene sa postupkom.

Milan Nedić nikada nije bio osuđen, niti je protiv njega podignuta optužnica.

Navodno je u pritvoru izvršio samoubistvo, a nikada nije objavljeno gde je sahranjen.