UČITELjICE i nastavnice koje napune 60,5 godina i imaju bar 15 godina staža moraće po sili zakona u penziju! Ovako kaže Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, a isto potvrđuju i u Ministarstvu prosvete. Sindikati procenjuju da će ta pravna novina u penziju oterati najmanje 3.000 koleginica.

Problem više, upozoravaju prosvetari, predstavlja to što zakon počinje da se primenjuje od 12. oktobra, pa će ove nastavnice moći da započnu školsku godinu, da prime novu generaciju đaka, a onda će morati u penziju.

- Reč je o neverovatnoj diskriminaciji naših koleginica. Uskraćeno im je pravo da rade koliko i muškarci, što su do sada imale - kaže za "Novosti" Branislav Pavlović, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije. - To je protivustavno i tražićemo da se to i dokaže. Uputili smo dopise poverenici za ravnopravnost, zaštitniku građana i skupštinskim odborima.

Sličnog mišljenja je i Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti. On tvrdi i da je u razgovorima sa sindikatima ministarka Kori Udovički tvrdila da će se ova odredba odnositi samo na prosvetare čije se radno mesto gasi.

RASPORED ČASOVA - Za prosvetni sistem je posebno sporno što zakon počinje da se primenjuje 12. oktobra, usred školske godine. To znači da će jedan raspored časova i nastavnika da važi od prvog septembra, a sasvim drugi od 12. oktobra. Kako žene čine čak 70 odsto prosvetnih radnika, verujem da će se većina škola suočiti sa ovakvom situacijom - kaže Pavlović.

Odredbe zakona i instrukcije direktorima kako će da ih primenjuju poslao je ministar prosvete dr Srđan Verbić. U njima piše da žene uslov za starosnu penziju stiču sa 60,5 godina i 15 godina staža. Napomenuto je i da "će samo izuzetno poslodavac i zaposleni moći da se sporazumeju o nastavku radnog odnosa", a da ovaj izuzetak treba koristiti samo kada nije moguće obezbediti odgovarajuću zamenu preuzimanjem ili konkursom. Pošto u školstvu nema nezamenljivih, jer prosvetara svih struka ima među tehnološkim viškovima i na tržištu rada, ova "olakšica" ticaće se neznatno malog broja prosvetara.

Stiglo je i tumačenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u kome je, između ostalog, navedeno da je svrha zakona da se spreči da se tehnološkim viškom proglase zaposleni koji ispunjavaju uslov za penziju i tako im se isplate otpremnine, kao i da se spreči ili smanji otpuštanje radnika u slučajevima kada je moguće racionalizaciju realizovati penzionisanjem i preraspodelom zaposlenih.

Prosvetarima su ovog leta već jednom menjana pravila prema kojima idu u penziju. Naime, izmenjen je Zakon o osnovama sistema obrazovanja, koji je terao u penziju sve prosvetare čim ispune jedan uslov - starosni ili dužinu staža, dok su svi ostali zaposleni mogli da rade do ispunjenja oba uslova ili maksimalnih 65 godina starosti.