TEK što smo zaboravili na televizijsku pretplatu, javni servisi su počeli da se dogovaraju o tome kako će da naplaćuju TV taksu, koja po zakonu mora da bude uvedena od januara 2016. godine i da iznosi maksimalnih 500 dinara. Novi namet za TV program trebalo bi da stiže kao poseban račun, predviđa zakon, ali postoji mogućnost i da ponovo bude stavka na računu za struju.

Ideja koja bi bila saglasna sa zakonom je da građani već u januaru dobiju 12 listića sa unapred određenim iznosima za celu godinu i da uplaćuju svakog meseca po jedan. Ovakav način naplate trebalo bi da bude sproveden u saradnji sa Poreskom upravom.

Druga opcija o kojoj se razmišlja je isti način naplate kao i za pretplatu - na računu za struju! Ovo bi za RTS i RTV bilo jednostavnije, ali bi zahtevalo izmene zakona.

- Naša zakonska obaveza bila je da do prvog jula donesemo odluku o uvođenju takse i to smo uradili - kaže za "Novosti" Zoran Popović, predsednik UO Radio-televizije Srbije. - Nismo odlučivali o načinu naplate. Time ćemo se baviti na jesen. Jedna od mogućih ideja je da se taksa naplaćuje putem računa za električnu energiju, jer RTS nema kapacitet da to sve sam uradi. Očekujemo da bi zbog toga, kao i zbog zaostalih dugovanja, mogao da bude izmenjen zakon.

To je i dalje samo na nivou ideje, a u JP "Elektroprivreda Srbije" kažu, za "Novosti", da nije bilo nikakvog sastanka tim povodom, niti je bilo ko iz RTS kontaktirao sa PD "EPS Snabdevanje", koje posluje u okviru EPS.

A sadašnje odredbe Zakona o javnim medijskim servisima, usvojene avgusta prošle godine, ne ostavljaju mogućnost da se taksa naplaćuje putem računa za struju, već tako što bi građani dobili 12 listića za jednu godinu i sukcesivno ih uplaćivali. Kaže se da se TV taksa naplaćuje od svih fizičkih i pravnih lica koja imaju merno mesto za električnu energiju. Cena ne sme da bude veća od 500 dinara, ali se jednom godišnje usklađuje s indeksom rasta potrošačkih cena, ne pre 2017. godine. Javni servis ima obavezu da vodi evidenciju korisnika, sa potrebnim podacima, koje mogu da traže direktno od korisnika ili da ih dobiju od EPS, poreske uprave, ministarstava, poštujući pravila zaštite podataka o ličnosti. Predviđeno je i oslobađanje plaćanja za građane iz socijalno ugroženih kategorija, kao i za objekte u kojima se ne koristi televizor, a i za određene ustanove i organizacije.

Glavni izazov biće povećati procenat naplate i ubediti građane da taksa za javni servis mora da se plaća. Pominje se da je namera RTS da bude ažurniji u potraživanju dugovanja, tako što bi već posle dva-tri neplaćena računa predmete ustupili izvršiteljima. Tako bi iznos od 1.000 dinara za dva neplaćena računa mogao da naraste i do deset puta, kada se doda nagrada za izvršitelje, kamate i takse. 


DUG POLA MILIJARDE EVRA

GLEDAOCI javnim servisima duguju 53,7 milijardi dinara ili 448 miliona evra - presek je stanja od pre dva meseca. Dugovi za RTV pretplatu zastarevaju posle 12 meseci, ako u međuvremenu nije pokrenut postupak naplate. Tako se taj dug svakog meseca smanjuje, zbog dela koji postaje nenaplativ.