VELIKI broj pedagoga, psihologa, bibliotekara, blagajnika, sekretara, spremačica, domara i drugog nenastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama, sindikati veruju čak oko 4.000 ljudi, mogao bi od 1. septembra da ostane bez posla. Na ulicu bi mogao da ih otera novi Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova obrazovanja.

Pravilnikom je precizirano da će škole koje imaju manje od 32 odeljenja što je više od 900 učenika morati da se odreknu jednog bibliotekara, blagajnika, sekretara, pedagoga ili psihologa, domara...

- Oformili smo radnu grupu i tražićemo od ministra Srđana Verbića da pravilnik stave van snage - kaže Dejan Nedić, direktor Druge ekonomske škole i predsednik Društva direktora škola Srbije. - Niko iz škola nije učestvovao u njegovom pisanju, zbog čega tražimo da se povuče. Škole će ostati bez velikog broja zaposlenih što će onemogućiti njihovo normalno funkcionisanje.

Jedini komentar Ministarstva prosvete je da će "u narednom periodu razgovarati sa svim zainteresovanim stranama o ovom pitanju". Mada, jasno je da razgovor ne može da ima mnogo efekta, jer je pravilnik usvojen i primenjuje se od septembra.

POLOVINA NASTAVNIKA PREKOBROJNA PARALELNO sa smanjivanjem nenastavnog osoblja, koje čini petinu zaposlenih u prosveti, smanjivaće se i broj nastavnika. Ministar Verbić najavio je da će u saradnji sa školama i sindikatima biti napravljeni spiskovi tehnoloških viškova. Koliko je sistem neracionalan pokazuju sveži podaci Zavoda za statistiku - od 29.862 nastavnika u srednjim školama, čak 13.207 delimično je tehnološki višak, jer nemaju punu normu.

Zbog ovog problema reagovali su i nastavnici srpskog jezika Medicinske škole "7. april" u Novom Sadu. Oni upozoravaju na pogubnost pravila po kome će njihova škola, koja ima 1.207 učenika, oko 200 zaposlenih, nastavu na srpskom, slovačkom i mađarskom, kao i fond od 26.358 knjiga spasti na rad samo jednog bibliotekara.

- Uloženo je mnogo truda da školska biblioteka postane prava oaza kulture, mesto gde se poštuje knjiga, a jedan potpis i loša procena sve to anuliraju - poručuju ovi nastavnici. - Kome odgovara da naši đaci ne čitaju? Kome smetaju biblioteke koje rade od 8 do 19 časova? Da li se donošenjem ovakve odluke mislilo na učenike i kvalitet obrazovanja ili je presudan bio ekonomski faktor?

A prema novoj pravnoj regulativi, većina škola će ostati bez blagajnika. Mnoge će morati da se odluče da li će da zadrže pedagoga ili psihologa.

- Nadležni u Ministarstvu prosvete trebalo je prvo da naprave mrežu školu, pa na osnovu toga da propišu broj zaposlenih - smatra Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola Beograda. - Pitanje je kako će škole moći da funkcionišu bez blagajnika, bibliotekara, pedagoga ili psihologa.