MALA matura se bliži, a ukupno 69.303 osmaka, kada polože završi ispit, moći će da se upišu na neko od oko 77.000 slobodnih mesta u prvom razredu gimnazija i srednjih stručnih škola. Ove godine đaka je za gotovo 2.000 više nego prošle godine, ali je slobodnih mesta za oko hiljadu manje.

Na četvorogodišnjim profilima stručnih škola predviđen je upis 40.296 učenika (51,9 odsto) i još 4.138 na ogledne smerove. Na trogodišnjim, zanatskim biće 11.738 mesta i još 540 u oglednim odeljenjima. U gimnazije će moći da se upiše 18.227 svršenih osnovaca (23 odsto). Muzičke škole spremne su za 1.126, a specijalne za 1.562 đaka prvaka.

Gužva u najpopularnijim školama biće veća a konkurencija oštrija. Ovakva upisna politika u skladu je sa ranijim najavama ministra prosvete dr Srđana Verbića da će razlika između broja đaka i mesta u srednjim školama biti znatno smanjena, kako neka odeljenja i profili ne bi ostali potpuno prazni. Broj mesta za upis najviše je srezan na administrativnim profilima, dok je na pojedinim zanatima čak i povećan broj đaka koji će moći da se upiše.

Predviđeni broj odeljenja najviše je smanjen u ekonomskim školama. Veliki broj ekonomskih škola ostao je bez po jednog odeljenja ekonomskih tehničara. U Beogradu će, tri umesto dosadašnja četiri odeljenja moći da upiše Ekonomska škola u Rakovici, po jedno odeljenje manje biće i u Barajevu i u Grockoj.

U školi "Radoje Dakić" ukinuto je jedno odeljenje za profil tehničar za kompjutersko upravljanje. U Školi za brodarstvo je predviđeno manje nautičkih tehničara za rečni smer, u Školi za dizajn kože ukinuti su galanterista, konfekcionar kože i krzna i obućar. "Drvoart" je ostao bez jednog odeljenja tehničara za finalnu obradu drveta, a Hemijsko-prehrambena tehnološka škola upisaće jedno odeljenje manje tehničara za industrijsku farmaceutsku tehnologiju.

Zbog slabog interesovanja i pojedine gimnazije ostaće bez mesta za upis, uprkos Strategiji obrazovanja koja predviđe više gimnazijalaca. Tako se u gimnaziji u Mladenovcu ukida odeljenje ošteg tipa.

U Saobraćajno-tehničkoj školi u Zemunu neće biti oglednog odeljenja tehničara za bezbednost saobraćaja. Manje je i pedikira-manikira, a više električara.

U celoj Srbiji situacija je slična. Smanjen je broj tamo gde je bilo izrazito malo interesovanje, sa jedne strane, a sa druge, "srezana" su mesta za profile za koje nema interesovanja na tržištu rada.


OCENE NAJVAŽNIJE

ODNOS bodova sa male mature i ocena iz škole ove godine biće drugačiji u zbiru za upis u srednje škole. Sa ukupno tri testa, koja će đaci polagati, moći će da dobiju maksimalnih 30, umesto ranijih 40 bodova. Zato će sa svim peticama od šestog do osmog razreda imati najviše 70 bodova. Bodovi iz škole računaju se tako što se uspeh iz šestog razreda množi sa četiri, a uspeh iz sedmog i osmog sa pet. Sva tri broja se saberu i maksimalan iznos je 70.