DUGOVI građana za televizijsku pretplatu narasli su na 53,7 milijardi dinara ili 448 miliona evra, potvrđeno je "Novostima" u RTS. TV pretplata ukinuta je u avgustu prošle godine, a Radio-televizija Srbije i dalje pokušava da natera dužnike da plate zaostale račune. A kako vreme prolazi, sve manji deo ovih dugovanja je naplativ. Dugovi za pretplatu zastarevaju za 12 meseci, a kako je ona ukinuta od septembra prošle godine, javni servis može da tuži građane i da potražuje dugovanja samo za maj, jun, jul i avgust 2014. godine. Ako već postoji tužba na ranija dugovanja, tada RTS ima pravo na njih.

U ovoj medijskoj kući rečeno nam je da ne postoji odluka o otpisu dugova za pretplatu. Građanima nude mogućnost otplate na rate.

- Naplata neizmirenih obaveza se nastavlja, a na internet-portalu RTS-a postavljeno je i obaveštenje o načinu na koji građani mogu da se informišu o visini duga za RTV pretplatu, sa instrukcijama za plaćanje - odgovaraju iz službe za odnose sa medijima RTS. - Od ukidanja obaveze plaćanja RTV pretplate, naplaćeno je oko 145 miliona dinara. Obveznici i dalje uplaćuju po osnovu svoje obaveze za pretplatu. Naplata se sprovodi i preko suda i preko sudskih izvršitelja.

A dok u RTS tvrde da zaostala potraživanja traže sudskim putem ili uz asistenciju izvršitelja, u Komori izvršitelja kažu da im RTS od početka ove i prošle godine nije prosledio nijedno potraživanje za nenaplaćenu TV pretplatu. Poslednja potraživanja prosleđena su još 2012. i 2013. godine, njih oko 2.000, i to isključivo beogradskim izvršiteljima. Naime, po starom zakonu izvršitelji su određivani prema sedištu poverioca, a ne po prebivalištu dužnika. Od tada, kako nam potvrđuju izvršitelji, novih zahteva nije bilo.

Procedura je takva da RTS, da bi mogao da naplati dugovanja od građana, mora da se obrati Komori izvršitelja. Ove naplate, baš kao i naplata komunalnih dugova, sa sudova su prebačene na novu profesiju još pre tri godine.

U RTS tvrde da naplaćuju dugove i sudskim putem. U jednom od sudova koji bi mogli da se bave ovakvim predmetima, Osnovnom sudu u Vrbasu, kažu da ove i prošle godine nisu dobili nijedan ovakav predmet.

- Tokom 2011. i 2012. godine podneta su 123 predloga za izvršenje, od kojih je 46 prešlo u parnicu tokom 2012. i 2013. godine. U tim postupcima tužbeni zahtevi su delimično usvojeni - objašnjavaju u ovom sudu.

I sudski izvršitelji za istu teritoriju kažu da nisu dobili predmete naplate dugova za TV.

Deblji kraj opet su izvukle redovne platiše. Sa skupštinske govornice prošlog leta, tokom rasprave o setu medijskih zakona, i od poslanika pozicije i opozicije moglo se čuti da TV pretplata nije bila obavezna. Većina građana je nije ni plaćala. U poslednjim mesecima tek četvrtina vlasnika TV je izmirivala nadoknadu javnom servisu. Loše su prošli i "utuženi", koji su uz "neobaveznu" pretplatu, morali da plate i kamate i sudske troškove ili nagradu izvršitelju.

Građanima ostaje da do kraja godine besplatno gledaju javni servis, jer se već od prvog januara uvodi TV taksa, za koju su najavljeni čvršći mehanizmi naplate. A i ovo "besplatno" gledanje građani plaćaju, jer se javni servis finansira iz državne kase.

* 53,7 milijardi dinara duguju građani za TV pretplatu

* 145 miliona je naplaćeno od ukidanja obaveze plaćanja