BEOGRAD - Stopa rizika od siromaštva u Srbiji u 2014. godini, kada se posmatraju primanja, iznosila je 25,6 odsto, a ta lica nisu nužno siromašna, već samo imaju veći rizik da to budu, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti u Srbiji, kada se posmatraju svi faktori koji na to mogu da utiču, u prošloj godini iznosila je 43,2 odsto.

To je pokazala Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) koja je drugi put sprovedena na teritoriji Srbije, od maja do jula 2014. godine, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Lica mlađa od 18 godina najviše su izložena riziku od siromaštva (29,6 odsto), dok najnižu stopu rizika od siromaštva imaju lica starija od 65 godina (20,7 odsto). Najveću stopu rizika od siromaštva imaju lica u domaćinstvima koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece, 35,2 odsto. U zavisnosti od radnog statusa, kod lica starih 18 i više godina, najizloženija riziku od siromaštva su nezaposlena lica (47,1 odsto), dok je najniža stopa rizika od siromaštva kod zaposlenih kod poslodavca (8,6 odsto).

Kod samozaposlenih lica ova stopa iznosi 38,4 odsto, a stopa rizika od siromaštva kod penzionera iznosi 13 odsto.

Od ukupnog broja domaćinstava predvidhenih za anketiranje u drugom talasu (6.987 domaćinstava), anketirano je 6.055 domaćinstava (86,7 odsto), odnosno 16.220 lica starih 16 i više godina.

Anketa je sprovedena metodom direktnog intervjua, licem u lice, sa članovima domaćinstva i bila je anonimna.

Cilj ovog istraživanja je, navedeno je u saopštenju, da se prikupe podaci radi izračunavanja indikatora o siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života.

Sprovodenje istraživanja je od posebnog znacaja, imajući u vidu da je zasnovano na standardizovanoj metodologiji za sve države clanice Evropske unije, čime je obezbjedena uporedivost podataka.