VIŠE od 90 odsto radnika u Srbiji ne zna da postoji Agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Prema zakonu, oni u pregovore sa poslodavcima i zaposlenima ulaze tek po pozivu. Kod nas je praksa da ih niko i ne zove. Zbog toga je u planu izmena zakonske regulative prema kojoj će agencija čim sazna za štrajk, otići na lice mesta i pokušati da reši problem.

Prema rečima Aleksandra Vulina, ministra za rad, zaposleni u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova su samo za mesec dana dogovorom rešili 10 štrajkova.

- Njihov rad bi morao da bude prepoznatljiviji i vidljiviji u narednom periodu, kako bi se rasteretili sudovi i smanjio broj štrajkova - kaže Vulin. - Preporuke Evropske komisije za poglavlje 19 upravo se odnose i na ovu oblast. Oni, međutim, imaju svega pet zaposlenih, a broj radnih sporova je daleko veći.

Ministar je naglasio da će biti izmenjen zakon o agenciji, čime će joj se dati veća ovlašćenja, kako bi se pronašao jednostavniji put između zaposlenih i poslodavaca. Posao agencije nije, po njegovom mišljenju, nimalo lak, s obzirom na to da se 80 odsto radnih sporova odnosi na neisplaćene zarade.

- Naša aktivnost usmerena je na stalnu prisutnost u svim oblastima rada, uključivanje u štrajkove, kolektivno pregovaranje prilikom zaključivanja kolektivnog ugovora, ali i omogućavanje prava na dostojanstven rad - kaže Mile Radivojević, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

MOBING

U SRBIJI se trenutno pred sudovima vodi tri miliona procesa zbog povrede radnih prava, a Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova dnevno se obrati 10-ak ljudi koji se uglavnom žale na mobing na poslu, izjavila je predstavnica te agencije Olga Kićanović.

ŠTRAJKAČI, JAVITE SE!

DIREKTOR Agencije za mirno rešavanje sporova je istakao da očekuje i od ministarstava prosvete i pravde da im se obrate i podnesu predloge kako bi se miritelji uključili u rešavanje problema usled štrajkova prosvetara i advokata.