Izdavači nezadovoljni: Zakon nas gasi

I. M.

20. 11. 2014. u 13:27

Neodrživa je odredba po kojoj će u nastavu ići samo udžbenici za koje se opredele nastavnici čije časove sluša najmanje 15 odsto generacije. Akt je protivustavan - tvrde u izdavačkim kućama

NACRT zakona o udžbenicima, ako bude usvojen, ugasiće najveći broj izdavača. Neodrživa je odredba po kojoj će u nastavu ići samo udžbenici za koje se opredele nastavnici čije časove sluša najmanje 15 odsto generacije. Nekoliko njegovih članova je protivustavno, a zakon je na nekim mestima sam sebi kontradiktoran. Rigidan je i pisan na brzinu. Treba ga povući iz procedure, jer bi njegova primena nanela štetu đacima, nastavnicima, a onda i izdavačima.

Ovo su neki od stavova izdavača udžbenika, koji su se čuli na okruglom stolu, u organizaciji Udruženja izdavača udžbenika i učila. Prema mišljenju izdavača, sporno je i davanje većih prava nacionalnim savetima manjina, nego što im daje zakon koji reguliše njihov rad. Neodrživo je, smatraju, i to da ministarstvo propisuje maksimalnu cenu udžbenika, kao i što o ogromnom broju stvari odlučuje jedan čovek - ministar.

- U ovom zakonu jedino je važno koliko šta košta i gde ide novac. Nema reči o kvalitetu udžbenika i nema smernica kako da kvalitet postignemo - ocenila je Ljiljana Marinković, direktorka „Kreativnog centra“.

- Skandalozno je da sve već odobrene knjige moraju da idu na ponovno odobravanje.

Sporno je i to što će novi udžbenici biti odobravani na svake četiri godine, dodaje, jer se u međuvremenu udžbenici neće uopšte osavremenjavati.

Njen kolega iz „Novog logosa“ Petar Lađević ocenio je da je zakon „pravno nepismen“, da je neutemeljen u Ustavu, jer krši slobodu preduzetništva. A predsednik Udruženja Siniša Ješić ocenio je kako su pojedini članovi zakona u međusobnoj suprotnosti.

PREPEVAVA SUDSKI TUMAČ?!

UZ rukopise udžbenika na jezicima manjina ili knjige koje su prevedene sa stranih jezika, izdavač će morati da dostavi da je prevod overio sudski tumač. Izdavači tvrde da će sada svaka pesma u čitanci, koja je prevedena sa stranog jezika, ako se strogo tumači zakon, morati da dobije pečat sudskog tumača, iako se oni ne bave književnim prevodima.


Pratite nas i putem iOS i android aplikacije