U postrojenjima Hemijske industrije "Zorka" nalazi se više vrsta opasnog otpada, a pošto je reč o otpadu preduzeća koja dugo godina ne rade, potrebna su sredstva i vreme da se ono trajno zbrine, saopštila je danas ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković.

"Otpad je opasan po svojoj generičkoj formi i prisustvu opasnih materija preko dozvoljenih vrednosti (teški metali, RAH) i predstavljaju stalnu opasnost po životu sredinu", piše u odgovoru ministarke na poslaničko pitanje Ivana Karića iz stranke "Zeleni Srbije".

Karića je zanimalo koja je vrsta i klasifikacija otpada u skladištima u pogonima nekadašnjeg hemisjko industrijskog postrojenja "Zorka" Šabac, kako se tretira otpada u tom postorjenju i da li otpad sadrži opasne komponente.

Ministarka Bogosavljević Bošković je u pisanom odgovoru istakla da Ministarsvo sprovodi redovan nadzor u preduzećima koja su uskladištila opasan otpad, kontroliše stanje na lokacijama i nalaže zakonom propisane mere koje preduzeća treba da preduzmu kako bi se smanjio negativan uticaj na životnu sredinu.

"S obzirom da se otpad koji potiče iz procesa proizvodnje ovih preduzeća generisao dugi niz godina, potrebni su vreme i sredstva da se trajno zbrine", piše u odgovoru.

Preczira se da je u postrojenjima HI "Zorka" Šabac reč o otpadu koji je sakupljan iz proizvodnje tokom više godina, da je reč o preduzećima u restrukturiranju koja uglavnom ne rade ili je proces proizvodnje sveden na minimum i koja nemaju sredstava za njegovo zbrinjavanje.

Radi se, pored ostalog, o otpadu iz proizvodnje boja i lakova generatora "Zorka Tikurila Šabac", opasnom otpadu od jarosit taloga odloženog na otvorenom prostoru koji zahvata površinu od oko dva hektara, a koji je generisala "Zorka Obojena metalurgija".

U vlasništvu tog operatera u napuštenim proizvodnim pogonima nalaze se odloženi kondenzatori kontaminirani RSV uljima, dodaje se u odgovoru ministarke.

Zatim, reč je o opasnom otpadu - proizvodima za zaštitu bilja sa isteklim rokom upotrebe, zaostalim iz fabrike "Zaštita bilja" Šabac, čije je pogone otkupio TALUM, za obavljanje svoje delatnosti, kao i kalajni elektrolit odložen u kontejnerima u vlasništvu "Železare" Smederevo, Ogranak Šabac.

Uskladišteni su i kondenzatori kontaminirani RSV uljima, u vlasništvu "Zorka Energetika".

U odgovoru ministarke stoji i da je na toj lokalicji smešte i opasan otpad u količini od 92,5 tona koji je sakupio EKO TANK sa teritorije Srbije, prema sporazumu sklopljenim 2010. godine sa Ministarstvom životne sredine i prostorjnog planiranja i odložio na lokaciju koju je 2013. godine prodao preduzeću "ECO-GAS-MGS" d.o.o.