NAJVEĆI problem u procesu isplate matrijalne pomoći građanima čija je imovina uništena u majskim poplavama je način kategorizacije oštećenja. Zbog ovakvog načina obeštećenja, pojedinci će biti zakinuti, dok će drugima biti isplaćeno neuporedivo više novca nego što je procenjena šteta.

Ovaj i drugi administrativni problemi bili su tema sastanka predstavnika Vlade Srbije i predsednika 56 opština postradalih u elementarnoj nepogodi. Čelnici lokalnih samouprava svoje primedbe direktno su saopštili ministrima Zorani Mihajlović i Nikoli Selakoviću. Ovaj susret organizovan je u cilju prevazilaženja prepreka koje su poslednjih dana učestale između države i postradalih opština.

- Gotovo u svim opštinama zabeležen je isti problem koji se tiče načina kategorizacije štete - kaže Miroslav Aleksić, predsednik opštine Trstenik. - Prema ovom aktu, vlasnicima objekata prve kategorije oštećenja pripada 120.000 dinara. U mnogim slučajevima, međutim, način razvrstavanja stepena oštećenja ne poklapa sa s realnom štetom na terenu. Tu nema nikakve logike, i trebalo bi što pre pronaći mehanizme za pravednu raspodelu novca.

Ukoliko je potopljeni objekat, primera radi, svrstan u prvu kategoriju oštećenja, njemu automatski pripada 120.000 dinara, bez razlike da li je realna šteta u njemu veća ili manja od ovog iznosa. Istu visinu naknade, tako, dobiće vlasnici čija je šteta procenjena na 50.000 ili 20.000, ali i oni gde je zabeležen minus od čak 300.000 dinara.

Da problem sa nepoklapanjem kategorizacije objekata i realnim iznosima procenjene štete postoji, priznaju i u Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Njen direktor Marko Blagojević napominje da je ovaj model zatečen u propisima koji datiraju još iz 1987. godine.

- Tačno je da postojeće rešenje za određivanje visine materijalne pomoći nije savršeno, ali ono je deo uputstva zvaničnog zakonodavstva i moralo je biti primenjeno - objašnjava Blagojević. - Samo po tom aktu bilo je moguće razvrstati oštećene objekte. Jasno je da nam je potrebna što skorija promena celog sistema odgovora na situacije kakve su bile majske poplave.

Blagojević kaže i da je u opštinama ubrzano donošenje rešenja za nadoknadu štete, i da će ovaj posao vrlo brzo biti gotov. Za poslednjih desetak dana svega 13 od 56 opština počele su da overavaju papire na osnovu kojih će biti isplaćivan novac oštećenima. Brži ritam rada opština pomoći će i rešenje problema sa vlasništvom objekata. Rešenje će, uz potpise svedoka i dokaze o izmirivanju obaveza u dužem periodu moći i da se izda korisniku objekta, bez obzira na formalno vlasništvo.


VERIFIKACIJA

VLADA Srbije juče je usvojila uredbu o načinu verifikacije štete nastale u majskim poplavama sadržane u izveštajima o proceni opština i gradova, kao i identičnu uredbu koja se odnosi na štetu javnih preduzeća i onih čiji je osnivač država. Verifikaciju, koja podrazumeva utvrđivanje ispravnosti i tačnosti procene oštećenja, obavljaće Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja.