MINISTARSTVO kulture će ove godine izdvojiti 40 miliona dinara za Dvorski kompleks na Dedinju. Taj novac će možda biti dovoljan za osnovne troškove održavanja imanja, ali ne i za obnovu oronulih zgrada.

Novosti“ su objavile opširan tekst o katastrofalnom stanju u kome se nalazi Beli dvor. Odgovor na pitanje šta će učiniti da se spase ovaj spomenik kulture od nadležnih nismo uspeli da dobijemo. Ali, da o tome razmišljaju ukazuje činjenica da je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture sačinio specifikaciju troškova za izradu glavnog projekta sanacije. To je učinjeno na inicijativu Ministarstva kulture.

- Belom dvoru je potrebna hitna i temljena rekonstrukcija - kaže Snežana Jejić, arhitekta Republičkog zavoda. - Zavod će arhitektonski projekat uraditi besplatno, ali potrebno je zbog specifičnih uslova napraviti niz drugih, neophodnih za sanaciju. Za izradu svih projekata i dobijanje saglasnosti potrebno je 9,5 miliona dinara.

Za izradu glavnog projekta potrebno je oko pola godine.

- Bilo bi dobro da projekat završimo do kraja godine, kako bismo iskoristili sledeću građevinsku sezonu - kaže ona.

Ukoliko se glavni projekat i završi na vreme, pitanje je kada će država pronaći sredstva da zaštiti Beli dvor. Princ Aleksandar Karađorđević, međutim, ima konkretan predlog. Pre izvesnog vremena dobio je ponudu predstavnika Evropske investicione banke za kredit od nekoliko miliona evra sa veoma niskom kamatom za obnovu Belog dvora. Taj predlog je prosledio Vladi. Ali, odgovor još nije stigao.