ZADATAK da proizvode ili pružaju usluge i u slučaju ratnog ili vanrednog stanja ima 1.200 privrednih društava u Srbiji. U slučaju da oružje progovori, njihov zadatak će biti snabdevanje određene vojne jedinice, policije ili drugog subjekta odbrane.

Ovo rešenje među najvažnijim je stavkama u Planu odbrane Srbije, koji je u primeni od ove godine. Ovaj dokument temelj je odbrane zemlje, kojim su podeljena zaduženja svim faktorima značajnim za bezbednost. Novi plan, posle više do dve decenije zamenio je prethodni, koji je odgovorao tadašnjoj državi i vojsci, a na njegovom pisanju vojni stručnjaci radili su više od tri godine.

- Ovog puta opredelili smo se za decentralizovani model snabdevanja jedinica i ostalih subjekata odbrane - objašnjavaju u Ministarstvu odbrane.

- Nekada je sve to dirigovalo Ministarstvo odbrane, dok će ubuduće svako preduzeće imati sopstveni plan snabdevanja ili pružanja pomoći određenom subjektu odbrane.

Prosto, određeni proizvođač hrane planom odbrane dobio je zadatak da vojsci, policiji, opštini ili drugoj formaciji dostavi određenu količinu namirnica u definisanom broju ratnih dana. Da bi preduzeće moglo da ispuni obavezu dužno je da se dobro pripremi, obezbedi proizvodnju koju je prijavilo Ministarstvu odbrane i stvara zalihe. Zadatke o postupanju u slučaju paljenja sirena dobili su i državni organi, koji će biti odgovorni za reagovanje preduzeća za koja su nadležni.

KAMIONI U STROJU ZA popunu jedinica Vojske Srbije, od građana mogu biti oduzeti automobili, kamioni, građevinske mašine, čamci, barže i brodovi, letililice, pumpe za gorivo, štamparije, ali i konji i goveda sa zapregama i kolima. Podatke o broju i tipu tih sredstava Ministarstvo odbrane dobija od MUP-a, Direktorata za civilni avio-saobračaj, lučkih kapetanija...

Ovaj dokument pod krov je stavio vojnu, radnu i materijalnu obevezu građana Srbije, ali i državnih organa i preduzeća. U vojnim spiskovima zabeležena su imena čak 1,7 miliona građana koji kao rezervni sastav u slučaju rata mogu da obuku uniformu.

U evidenciji Ministarstva odbrane nalazi se i više od 50.000 pokretnih stvari u posedu građana, koje u slučaju rata mogu da budu mobilisane. Ratni raspored, pored vojnih obveznika, imaju i automobili, kamioni, građevinske mašine, avioni...

Polovina od popisanih sredstava raspoređeno je u ratne jedinice i pozadinu, dok je ostatak - u rezervi.

Prema važećem zakonu, pod ratnu komandu mogu da dođu i specijalna vozila, uređaji veze, pumpe za vodu, kao i oprema za snimanje... Obavezu da imovinu stave na raspolaganje imaju i vlasnici luka i pristaništa, aerodroma, hangara, skladišta, radionica, stanica za punjenje boca kiseonikom i plinom... Za neodazivanje vojnim organima zakon za građane predviđa novčanu kaznu do 40.000 dinara, dok preduzeća mogu da budu oglobljena i do 450.000 dinara.