SAMO iz Nemačke u Srbiju svakog meseca stigne gotovo 45.000 penzija na adrese naših ljudi koji su radni vek proveli u ovoj državi. Na devizna primanja može da računa oko 191.000 penzionera u našoj zemlji, a prema podacima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, pored Nemačke, veliki broj koverata stiže iz Hrvatske, ali ne manjkaju ni one iz Austrije, Švajcarske, Francuske.

S druge strane, i naša zemlja redovno isplaćuje sve one koji su je zadužili, pa tako iz Fonda PIO novac ide na 11.734 tekuća računa van naših granica i na nešto više od 40.616 adresa u regionu.

- Naš Fond ne vodi evidenciju o penzionerima koji ostvare pravo kod inostranih nosilaca obaveznog penzijskog osiguranja, jer rešenja o ino-penzijama dobijaju lično iz tih zemalja, kao i njihovu isplatu - kaže Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose sa javnošću PIO fonda. - Podatke imamo samo za države s kojima imamo potpisane sporazume o socijalnom osiguranju. Samo u slučajevima kada korisnik ima deo staža ostvarenog u Srbiji, država isplaćuje deo penzije adekvatno ostvarenom stažu i po zakonima naše zemlje.

Do sada je potpisano 28 međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a za njihovu pripremu, zaključivanje i primenu zaduženo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Zoran Milošević, pomoćnik ministra za PIO, objašnjava da je od sporazuma u primeni, 19 zaključeno sa državama EU.

SPORAZUM SA 28 ZEMALjA SRBIJA je potpisala međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju sa 28 zemalja i to s: Austrijom, Belgijom, Bugarskom, Velikom Britanijom, Danskom, Egiptom, Italijom, Libijom, Luksemburgom, Mađarskom, Makedonijom, Nemačkom, Norveškom, Panamom, Poljskom, Rumunijom (samo zdravstveno osiguranje), Slovačkom (primenjuje se sporazum sa Čehoslovačkom Republikom), BiH, Francuskom, Holandijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Češkom, Švajcarskom, Švedskom, Slovenijom, Kiprom, Kanadom i Turskom.

- U toku su pregovori sa još nekoliko zemalja, tako da očekujemo da ovaj broj bude još veći - kaže Milošević. - Iniciramo pregovore o potpisivanju sporazuma sa svim zemljama u kojima živi i radi značajan broj naših građana. Sa bivšim jugoslovenskim republikama već godinama sarađujemo i isplata penzija realizuje se mesečno, u evrima.

Na visinu penzije koju je neko stekao u inostranstvu ne bi trebalo da utiče njegov povrtak u domovinu, osim u slučaju kada ima minimalnu penziju.

- Ona je, naime, specifična mera zaštite socijalnog položaja penzionera u toj zemlji i u većini država je garantovana samo dok penzioner živi na njenoj teritoriji - kaže Milošević.

U PIO fondu tvrde da se iznos penzije ne umanjuje prenošenjem u drugu zemlju, ali se obračunavaju troškovi transfera penzija, čija visina zavisi od poslovne politike banke preko koje se isplaćuje iznos.