Rešena dilema: Tri testa na maloj maturi

Tanjug

26. 11. 2013. u 16:35

Đaci osmog razreda imaće na završnom ispitu tri testa: iz srpskog (maternjeg) jezika, matematike i kombinovani test, koji je u delu javnosti izazivao polemiku

BEOGRAD - Ministarstvo prosvete danas je razrešilo višemesečnu dilemu u vezi sa malom maturom - đaci osmog razreda imaće na završnom ispitu tri testa: iz srpskog (maternjeg) jezika, matematike i kombinovani test, koji je u delu javnosti izazivao polemiku.

Na sva tri testa đaci će maksimalno moći da osvoje 40 poena, ali će po nalogu ministra Tomislava Jovanovića, biti drugačije bodovani u odnosu na prvobitni predlog.

Tako će srpski (maternji) biti bodovan sa maksimalnih 16 bodova, koliko i matematika, dok će na kombinovanom testu učenici moći da dobiju maksimalno osam bodova.

U predlogu programa koji je usvojio Nacionalni prosvetni savet rešenje je bilo 10:10:20, što je značilo da se maternji jezik i matematika boduju sa po 10 bodova a kombinovani test sa najviše 20.

Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, učenicima će početkom 2014. godine biti dostupne i zbirke zadataka sa model zadacima, kojima mogu da provere stečena znanja i veštine, u skladu sa standardima postignuća predviđenim Programom završnog ispita.

Tokom drugog polugodišta osmaci će imati probne testove, simulaciju završnog ispita u osnovnom obarzovanju i vaspitanju, navodi se u saopštenju.

Ministar je dao nalog za pripremu novog Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Stručnog uputstva za sprovođenje završnog ispita, kojim će se detaljno urediti procedure i odgovornosti, planiranje, priprema, organizacija i sprovođenje završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Probni testovi neće biti ocenjivani, ali će ukazati učenicima i nastavnicima na oblasti u kojima treba intenzivirati učenje i pripremu za polaganje završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Republika Srbija je, navodi se u saopštnju, u dogovoru sa međunarodnom zajednicom preuzela obavezu 2003. godine da realizuje završni ispit za učenike u osnovnom obrazovanju i vaspitanju i time postavi temelj uređenog i delotvornog sistema eksternih ispita.

Ovi ispiti su deo sistema za osiguranje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i odlika su razvijenih i efikasnih obrazovnih sistema, navodi se u saopštenju i ističe da su, zarad osiguranja kvaliteta formirane tri institucije, Nacionalni prosvetni savet, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripremio je Predlog programa završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je usvojio Nacionalni prosvetni savet.

U saopštenju se ukazuje na obavezu nastavnika da planiraju i programiraju svoj rad u odnosu na standarde i ostvarene rezultate učenika na završnom ispitu.

Ministarstvo je navelo da će za upis u srednje škole dotadašnji školski uspeh biti vrednovan sa maksimalmo 60 bodova.

Uvođenje trećeg testa sa pitanjima iz pet predmeta izazvalo je negodovanje dela javnosti, pa i inicijativu da se treći test odloži.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije