BIA je između 1. januara i 1. novembra 2005. godine prisluškivala 302 osobe. Ovo je odgovor na koji je Inicijativa mladih za ljudska prava čekala osam godina, a BIA ga konačno dostavila pre dva dana, ispunjavajući presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Ova organizacija je poslala predstavku Evropskom sudu 29. novembra 2006, pošto je pre toga pokušala prvo od BIA, pozivajući se na Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, a potom i preko poverenika Rodoljuba Šabića, da dobije željenu informaciju. Umesto da dostavi podatke, BIA je protiv Šabića pokrenula upravni spor.

Evropski sud u Strazburu je u junu utvrdio da je Srbija prekršila član 10. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji se odnosi na slobodu izražavanja mišljenja, i pravo primanja i saopštavanja informacija.

- Nismo dobili nikakvu materijalnu nadoknadu, jer je nismo ni tražili. Želeli smo samo da dobijemo informaciju o broju prisluškivanih jer smatramo da je objavljivanje takvog podatka bitno zbog demistifikacije delovanja bezbednosnih službi - kaže za „Novosti“ Maja Mićić iz Inicijative mladih.

Ona dodaje da je BIA prvo odbijala da da podatak kao tajnu sa najvećim stepenom poverljivosti, a zatim je 2008. odgovorila da takve podatke ne čuva u arhivi! I taj odgovor dostavili su Strazburu:

- Evropski sud im nije poklonio poverenje i presudom je naložio da podatke moraju da nam dostave. Ne mislimo da je podatak o broju prisluškivanih državna tajna jer nismo tražili imena tih ljudi i ničim nismo ugrozili nijedan postupak, ni bezbednost zemlje. U većini zemalja ti podaci su javni i pokazuju koliko su bezbednosne službe demokratske.


VBA SLUŠALA 35

INICIJATIVA mladih je u isto vreme tražila podatke o broju prisluškivanih i od VBA. Po rečima Maje Mićić, odgovore su dobili 2008, kada je tadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac skinuo sa njih oznaku tajnosti. Podaci su se odnosili na 2007. godinu, kada je VBA prisluškivala 35 ljudi.