NA pragu devete godine od kada su pred državom izjednačeni sa partizanima pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini (JVuO) svoja prava uživaju samo na papiru. Penziju nije dobio nijedan od oko 3.000 sledbenika generala Mihailovića, koliko ih se prijavilo za zakonske prinadležnosti. Iako su ravnogorci najavili i tužbu pred Sudom za ljudska prava u Strazburu, šanse za ostvarenje njihovih zahteva godinama su sve manje.

Članovi ravnogorskog pokreta svoju predstavku pred Strazburom najavili su krajem prošle godine, zbog odluke Ustavnog suda Srbije, koji im je uskratio pojedina boračka prava. Ovaj sud oborio je Uredbu Vlade Srbije iz 2005, kojom su pripadnici JVuO dobili povlastice identične članovima partizanskog pokreta.

U udruženjima koja okupljaju nekadašnje ravnogorce i potomke, ističu da je država prekršila njihova ljudska prava, ali su i svesni da je Strazbur od njih predaleko. Aleksandar Čotrić narodni poslanik i prvi čovek Republičke asocijacije za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta kaže da su ravnogorci danas ljudi u dubokoj starosti koji će brzo nestati.

- Država se ogrešila o ove ljude - smatra Čotrić. - To su časne starine i patriote kojima nije potreban novac, već samo satisfakcija da nisu izdajnici niti narodni neprijatelji. Ovu etiketu nepravedno su nosili decenijama, a ni danas ne postoji mogućnost da budu obeštećeni.

ODBIJENO 700 ZAHTEVA ČINjENICA da nisu dobili penzije, kao i da je na Ustavnom sudu pala uredba iz 2005. godine, kojom su garantovane privilegije identične onima koje uživaju članovi SUBNOR-a, nije promenilo status ravnogoraca, koji se i dalje smatraju antifašistima i ravnopravnim učesnicima rata - stav je udruženja koja okupljaju bivše pripadnike kraljevske vojske. Za državne prinadležnosti prijavilo se oko 4.000 bivših četnika, od kojih je oko 700 zahteva odbijeno zbog nedostatka dokaza.

Čotrić podseća da je zakon o izjednačavanju ravnogorskog i partizanskog pokreta 2004. godine donet dvotrećinskom većinom u Skupštini, ali da vlade nisu ništa učinile da on zaista i zaživi. On navodi i primer Hrvatske koja penzije isplaćuje čak i domobranima i ustašama, dok kod nas osnovna prava nemaju svi antifašisti.

Da će pravda u slučaju sledbenika Draže Mihailovića po svemu sudeći ostati nezadovoljena kaže i Ljubomir Radojlović, sekretar Udruženja pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini. On napominje da ravnogorci nemaju ni snage ni volje da se sa državom sude u Strazburu.

- Da bi slučaj kršenja ljudskih prava stigao pred evropske sudije mora da prođe sve domaće instance, za šta mi nemamo ni pare ni stručnu pomoć - objašnjava Radojlović. - Borba za naša prava pred sudovima, međutim, nepotrebna je i apsurdna. Ravnogorci su ljudi u devetoj deceniji, umorni od nepravde.

Članovi ovog i drugih sličnih udruženja ljuti su na državu nije sprovela izjedanačavanje sa partizanima. Najviše ih boli apsurdni propis po kome se za dokazivanje učešća u ratu traži potpis najmanje dvojice ideoloških protivnika - članova SUBNOR-a.