SRBIJA mora da reši slučajeve nestalih beba, a svim roditeljima koji su pre više decenija izgubili navodno preminulu decu posle porođaja, kao što je slučaj sa Zoricom Jovanović iz Batočine, da obezbedi naknadu.

Ovako je presudio Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, posle rasprave o slučaju ove sumnjičave majke, koja je 28. oktobra 1983. rodila zdravo dete u bolnici u Ćupriji. Tri dana kasnije, kada je trebalo da napusti porodilište zajedno s bebom, obaveštena je da je njen sin umro.

Pokušala je da uđe u deo porodilišta gde je beba provela noć, ali joj je to onemogućeno. Telo bebe nije dobila, kao ni izveštaj sa autopsije, niti informaciju gde je beba navodno sahranjena.

U novembru 2002. Matična služna u Ćupriji obavestila je Zoricu da je rođenje njenog deta zabeleženo u matičnim knjigama, ali ne i smrt, što je potvrđeno i 2007. Tužba njenog supruga protiv osoblja bolnice odbijena je 2003. kao neosnovana, bez davanja obrazloženja i preliminarne istrage.

ENIGME * Istog dana kad je dete preminulo napisan je broj umrlice, dan sahrane i dijagnoza, a u potvrdi JKP „Pogrebne usluge“ piše da dete sa tim prezimenom nije sahranjeno.
* Roditelji, koji su dobili potvrdu da im je dete posle dana života umrlo, u traganjima sa zdravstvenom inspekcijom, u medicinskoj dokumentaciji nalaze podatak da je dete trećeg dana života redovno primilo BSŽ vakcinu.
* Dete je sahranjeno na račun zdravstvene ustanove, a roditelji su u Zavodu za zdravstveno osiguranje dobili podatak da je neko podigao troškove sahrane mesec dana pre nego što je beba uopšte rođena.

U Strazburu je zaključeno i da su Jovanovićevoj prekršena prava na porodični život, jer država Srbije nije uspela da joj pruži uverljive informacije šta se desilo s njenim sinom. U presudi se navodi da su između 2003. i 2010. u Srbiji pokrenute mere za poboljšanje procedura u bolnicama posle smrti novorođenčadi i za ispitivanja navoda stotine roditelja čije su bebe nestale posle navodne smrti u porodilištima, uglavnom između 1970. i 1990. godine.

- S obzirom na značajan broj potencijalnih tužbi, sud nalaže da Srbija u roku od godinu dana od stupanja na snagu presude, preduzme mere da obezbedi odgovarajuće naknade u svim sličnim situacijama - navodi se u presudi. - Proces treba da nadzire nezavisno telo s adekvatnim ovlašćenjima, tako da se pruže uverljivi odgovori o tome šta se desilo sa svakim nestalim detetom i obezbedi adekvatna naknada.

- Za presudu sam saznala iz medija, nalazim se u teškom psihičkom stanju jer mi je nedavno preminuo suprug, tako da nisam u stanju da bilo šta komentarišem - rekla je u sredu za „Novosti“ Zorica Jovanović.

Sud u Strazburu je naložio da država Srbija isplati Jovanovićevoj 10.000 evra, kao i 1.800 evra za troškove postupka i advokata. Istovremeno, ovom presudom su obustavljeni svi drugi postupci pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, po tužbama sumnjičavih roditelja iz Srbije koje imaju istu sudbinu kao Zorica Jovanović.

Prema nekim procenama, neažurnost vlasti u rešavanju ovog problema mogla bi da košta poreske obveznike u Srbiji više desetine milona evra.


ZASTARELO RADNA grupa Narodne skupštine, formirana zbog afere nestanka beba iz porodilišta u Srbiji, prošle godine je u izveštaju navela da slučajevi sumnjičavih roditelja ne mogu da se procesuiraju, jer su slučajevi – zastareli.

STOTINE TRAŽE PRAVDU I DECU

ZASTUPNIK Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava Slavoljub Carić izjavio da je tom sudu podneto još stotinak predstavki povodom nestalih beba u Srbiji:

- Sud je Srbiju obavezao da u roku od godinu dana od pravosnažnosti presude preduzme adekvatne mere da sva lica koja se nalaze u dovoljno sličnoj situaciji kao podnositeljka predstavke dobiju adekvatnu naknadu. Znači, da se ustanovi mehanizam da sva lica dobiju adekvatnu naknadu.

Upitan da li to znači da će po automatizmu svima biti isplaćena naknada, Carić je naveo da država treba da ustanovi mehanizam da svima onima koji su u istoj situaciji bude pružena odgovarajuća nadoknada.

- Da li moralna, da li materijalna, to je na državi. U svakom slučaju, sve te predstavke neće biti razmatrane pred Sudom u Strazburu ukoliko Komitet ministara oceni da su te mere bile dovoljno adekvatne i dobre, a ako oceni da nisu, onda će verovatno i ovi slučajevi biti dostavljeni na odgovor i rešavaće se na isti način kao i „slučaj Jovanović“ - rekao je Carić.