SVAKI treći radnik u Srbiji, uprkos tome što svakodnevno odrađuje osam sati na poslu, ne može da računa na redovnu platu. Među onima čije se strpljenje svakodnevno iskušava, najzastupljeniji su radnici privatnog sektora jer u tim preduzećima čak 480.000 zaposlenih koverat u proseku čeka dva meseca, a sa kašnjenjem plata do 30 dana suočava se i 170.000 radnika iz javno-komunalnih preduzeća.

- Osim što je u Srbiji nezaposleno više od 750.000 ljudi, a 95.000 porodica prima novčanu socijalnu pomoć, dodatni problem je što 650.000 zaposlenih ne prima redovno platu - rekla je Brankica Janković, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

I istraživanje Socijalno-ekonomskog saveta Vlade Srbije je pokazalo da je najveći problem uspostavljanje reda u privatnom sektoru jer tamo tek svaki peti poslodavac može da se pohvali time da sve svoje obaveze ispunjava na vreme:

- Samo 20,4 odsto malih, srednjih i velikih preduzeća uspeva svakog prvog u mesecu da isplati zarade svojim zaposlenima, a čak 39,4 odsto privrednih subjekata sa isplatom zarada kasni više od 60 dana - objašnjava Dragoljub Rajić, predsednik UPS i član SES.

KASNE I DOPRINOSI UNIJA poslodavaca Srbije je izračunala i da poreze i doprinose na zarade redovno uplaćuje samo 32,4 odsto preduzeća. Kašnjenja u rasponu od 10 do 60 dana ima 34,5 odsto preduzeća, a 33,1 odsto kasni više od dva meseca.

U Uniji poslodavaca Srbije ukazuju da je za ovako nepovoljne trendove kriv različit tretman države prema sektoru javnih preduzeća i privatnicima:

- Porezima i doprinosima koje privatni sektor uplaćuje u budžet pokrivaju se gubici javnog sektora i javno-komunalnih preduzeća, zbog čega su zaposleni u ovim preduzećima povlašćeni u odnosu na ostale - dodaje Rajić. - Zarade u privatnom sektoru, međutim, zavise od sudbine preduzeća i uspešnosti menadžmenta da u neugodnim uslovima na tržištu obezbedi redovnost isplate.

Zato u javnom sektoru i u javnim komunalnim preduzećima nema onih koji uopšte ne primaju platu, a 84 odsto je prima redovno.

- Kašnjenje je u prošloj godini zabeleženo u samo 12,2 odsto javnih preduzeća, i ona su uglavnom do 30 dana, osim u pojedinim slučajevima kao što su JKP ”Komunalac Vlasotince” (12 meseci) i JKP ”Komunalac Leskovac” (šest meseci) - navodi se u istraživanju SES. - A zarade, bez poreza i doprinosa, isplaćivale su se u samo dva odsto ovakvih preduzeća, i to je na primer slučaj u JKP ”Kraljevica Zaječar” i JKP ”Usluga Priboj”.

U Konfederaciji slobodnih i nezavisnih sindikata kažu da je ovakav tretman radnika nedopustiv:

VEĆA DUGOVANJA, REDOVNIJA PRIMANJA IAKO su ukupna dugovanja javnih i javnih komunalnih preduzeća prema poveriocima 5,13 puta veća od njihovih potraživanja od dužnika, ova preduzeća imaju 4,16 puta veću redovnost u isplati zarada.

- U velikim sistemima ima pojedinačnih kašnjenja, ali ne i masovnih pojava, dok je u privatnom sektoru to postalo standard. Činjenica je da poslovni ambijent ne pomaže, ali ima i mnogo zloupotreba radnika i tome se mora stati na kraj - kaže Ivica Cvetanović, predsednik KSS.

A država očigledno nije ni blizu rešenja. Inspektorat rada je u prošloj godini uspeo da ”na delu” uhvati samo 1.306 poslodavaca i da im ispiše kaznu.

- Zbog gubitaka u poslovanju i loše finansijske situacije, nije mali broj poslodavaca koji već duži period ne mogu da isplate zarade svojim zaposlenima - kaže Dragoljub Peurača, direktor Inspektorata za rad i dodaje da je najviše zloupotreba otkriveno u industriji gume i plastike (204), trgovine na veliko i malo (192), proizvodnji metala, mašina i druge opreme (106), građevinarstva (106) i proizvodnji prehrambenih proizvoda (105).