BEOGRAD - U Srbiji godišnje oko 350 dece starosti do 19 godina oboli od malignih bolesti, a iako je povećan broj novoobolelih, stopa smrtnosti je smanjena, rečeno je danas na konferenciji "Prevencija i kontrola malignih oboljenja kod dece i adolescenata".

Maligne bolesti kod dece dele se u 12 kategorija, a tokom 2011. godine u Srbiji su 52 deteta stara do 19 godina umrla od raka.

Leukemija je najčešće maligno oboljenje među decom sa 26,25 odsto, a slede tumori mozga (17,6 odsto) i limfomi (14,6 odsto). Te grupe malignih bolesti čine 60 odsto malignih oboljenja u dečijem uzrastu, istaknuto je na skupu održanom povodom Međunarodnog dana dece obolele od malignih bolesti koji se sutra obeležava.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Miloš Jeftović istakao je na stručnoj konferenciji u Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", da su i Vlada Srbije i resorno ministarstvo opredeljeni da se mora što efikasnije raditi na porevenciji maligniteta, kako u opštoj populaciji, tako i među decom i adolescentima.

"Mi ćemo to ostvarivati ne samo sledeći standarde Evropske unije, već aktivno primenjujući sva pravila struke, uključujući i ideje i odluke stručnih komisija, od kojih Ministarstvo dosta očekuje", naveo je Jeftović.

On je dodao da Ministarstvo zdravlja čvrstvo stoji na stanovištu da su deca i njihovo zdravlje jedan od najvažnijih prioriteta u sprovođenju zdravstvene politike, jer su mališani su stub budućnosti i društva.

"Zdravlje svakog pacijenta i lečenje su naša najvažnija obaveza. Osmeh deteta i suza moraju biti reper našeg rada, a doktor i roditelj su najbliži saradnici", naglasio je Jeftović i dodao da deca moraju dobiti uslove za lečenje u svim zdravstvenim ustanovama od primarnog do tercijalnog nivoa.

On je naveo i da su sve inicijative i predlozi kako da se što brže i efikasnije podigne nivo zdravstvene zaštite i unapredi dijagnostika i lečenje, dobro došli od svih.

"Nastojaćemo da aktivno radimo sa roditeljima i decom svih uzrasta kako bi dosadašnje često nedovoljno dobre tendencije i pojave od pojedinih učesnika u zdravstvenom procesu promenili u interesu samog zdravlja pacijenta", naveo je Jeftović.

Direktor Instituta Dragan Ilić naglasio je da po učestalosti obolevanja od malignih bolesti Srbija ne odskače od drugih zemalja u regionu, a kao i u većini zemalja registrovana je učestalost obolevanja, ali i smanjena stopa mortaliteta.

Ilić je naglasio da prognoza malignih bolesti kod dece zavisi od njenog stadijuma, ali i da su rana dijagnoza i adekvatna terapija uslovi što se preživljavanje dece obolele od raka, uzrasta od nula do 14 godina, značajno poveća i da iznosi i do 80 odsto.

Ilić je napomenuo da je 15. februar od ove godine u Srbiji postao deo Nacionalnog kalendara javnog zdravlja, kao i da je jedan od najvažnijih zadataka edukacija roditelja i dece u pogledu prevencije i to sticanjem zdravih životnih navika koje direktno utiču na smanjenje učestalosti malignih tumora i to u odrasloj dobi.

Doktorka Snežana Živković-Perišić sa Instituta za javno zdravlje navela je da su maligne bolesti kod dece retke u odnosu na opštu populaciju, pa od svih koji boluju od te vrste oboljenja, mališani čine između 0,5 i jedan odsto obolelih.

Živković-Perišić je navela da se 220 različitih oblika raka javlja u dečijem uzrastvu, kao i da u razvijenim zemljama od raka godišnje prosečno oboli 165 dece i adolescenata na njih milion mlađih od 19 godina.

"Prosečna stopa mortaliteta je 35 na milion do 19 godina. Maligne bolesti u razvijenim zemljama i dalje su drugi uzrok smrtnosti kod dece po učestalosti, odmah posle povreda", navela je Živković-Perišić.