UKOLIKO se kasa novog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike uskoro ne dopuni, neće biti dovoljno novca za dečje dodatke, invalidnine, odštete radnicima propalih preduzeća... Zato su u ovom resoru zatražili da im se rebalansom budžeta obezbedi dodatnih 7,152 milijarde dinara. Taj iznos, koji su poslali Ministarstvu finansija, „pokrio“ bi sve troškove do kraja godine.

- Za pomoć socijalno najugroženijem stanovništvu nedostaje nam 2,252 milijarde dinara - otkriva za „Novosti“ Dragi Vidojević, novopostavljeni državni sekretar Ministarstva rada. - A ta suma rasporedila bi se za isplatu tuđe nege i pomoći, za novčane socijalne pomoći, naknade hraniteljima... Još četiri milijarde dinara nam je potrebno za „trinaestu penziju“. Ona bi se isplatila dvokratno. Prva rata bi mogla biti već krajem ovog meseca, a druga krajem godine. Svi koji imaju penzije niže od 15.000 dinara dobili bi dva puta po 4.000 dinara. I ova stavka je morala da se unese u budžet, jer je reč o vanrednom rashodu, pa je i to jedan od razloga za rebalans.

Vidojević kaže i da je zatraženo i dodatnih 250 miliona dinara za decu:

- Ovo je lepa vest jer se konačno rađa više nego što je bio dosadašnji prosek.

U novi plan uračunat i je i trošak Fonda solidarnosti. S tog računa svake godine isplaćuju se zaostale plate radnicima, čija su preduzeća pala pod stečaj. Ipak, novca je sve manje, a zahteva sve više.

- Zato smo zatražili još 500 miliona dinara kako bi ovi radnici mogli da ostvare svoja zakonska prava - kaže Vidojević.

VELIKI RASHODI UKUPNI rashodi Ministarstva rada spadaju u najveće koje ima Republika, jer u proseku oko 14 odsto državnog budžeta svake godine ide upravo na ovaj resor. - Više od 94 odsto novca je namenjeno za isplatu zakonom zagarantovanih prava našim korisnicima, a preostali deo za plate i druge rashode - kaže Vidojević.

Takvih bi bilo oko 3.000, što je duplo više nego što ih je isplaćeno od januara do danas.

U Ministarstvu rada objašnjavaju da je rebalans neophodan i zbog novog Zakona o ministarstvima, pa je došlo i do kadrovskih izmena.

- Našem resoru pridodat je i Sektor za zapošljavanje. U njemu su 24 nova radnika, pa se rebalansom unose i njihove plate - kaže Vidojević.

Iako ovo ministarstvo sada broji 509 radnika, a „staro“ je imalo 485, Vidojević napominje da to državu ne košta ni dinar više, jer su ti radnici samo „preuzeti“ iz drugog resora i država je za njihove zarade već pripremila novac.

SVE DUŽI SPISAK KORISNIKA

OVO ministarstvo brine o čak 800.000 građana. Lane ih je bilo tačno 834.732, ali se spisak i dalje produžava. Tome je doprineo i novi Zakon o socijalnoj zaštiti koji se primenjuje od prošlog aprila. Njime su proširena prava i povećan obuhvat korisnika.