POVERENjA u bilo koju društvenu instituciju Srbije nema čak svaki drugi čovek mlađi od 30 godina. Osim što govori o raspoloženju mladih, ovaj podatak ukazuje i da opada poverenje u institucije koje su oduvek ubirale najbolje ocene - Srpsku pravoslavnu crkvu i Vojsku Srbije.

Prema gotovo svim skeniranjima volje naroda poslednjih godina, crkva i vojska uživale su najveće poverenje. Zavisno od istraživanja, metoda i uzorka, poslednjih godina je odnos prilično varirao. SPC je, prema Cesidu, ubedljivo najpopularnija ustanova u Srbiji kojoj poverenje poklanja 59 odsto građana, dok u Vojsku veruje 44 odsto. Oružane snage, svega godinu ranije, prema anketi "Balkan monitora", bile su na prvom mestu sa poverenjem od čak 73 odsto.

Da autoritet crkve među mladima slabi, međutim, može se zaključiti, po rezultatima poslednjeg anketiranja na Univerzitetu u Beogradu. Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema anketi koju je sprovela agencija "Marketing vorkšop" sa Ekonomskog fakulteta, veruje svega 15,3 odsto studenata.

Da ni ugled oružanih snaga nije kao granit, pokazalo je početkom godine i istraživanje Cesida, urađeno za potrebe misije OEBS. Vojska je prvi put od 2008. godine morala da se pomeri na treću poziciju i da ustupi mesto - policiji. Sva ispitivanja pokazuju da su činioci poput Vlade, parlamenta i stranaka daleko lošije plasirana.

- Jasno je da mladi naraštaj nema mnogo uzora i da je ogorčen na svet koji mu kroji život - kaže Ljubomir Čegar, socijalni psiholog.

- Pomalo mrk pogled omladine na vojsku, i crkvu, ipak, ništa bitno ne menja, jer njima Srbi tradicionalno pridaju veliki značaj u društvu.

U SPC ne smatraju da joj ugled opada i napominju da se odnos ljudi oprema njoj ne može meriti sa odnosom prema drugim institucijama.

- Mladi ljudi nisu ljubitelji institucija i prirodna je njihova rezerva prema njima - kaže Aleksandar Đakovac, sveštenik Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke. - Crkvu ljudi doživljavaju kao nacionalnu i kulturnu instutuciju, pa tako i mere i poverenje prema njoj.