Na više od 130 adresa lokalnih samouprava stigao je dopis Direktorata civilnog vazduhoplovstva, koji je pokrenuo inicijativu da svaka opština u Srbiji dobije svoj registrovani helidrom - saznaju „Novosti“.

Na opštinama je samo da prijave lokaciju, koju će Direktorat o svom trošku urediti i registrovati za sletanje i poletanje helikoptera.

- Već nam stižu odgovori zainteresovanih opština - potvrđuje u izjavi za „Novosti“ Nebojša Starčević, direktor Direktorata.

- Očekujemo da će se našem pozivu odazvati sve lokalne samouprave. Od njih tražimo samo informacije o adekvatnoj lokaciji, a onda će naši stručnjaci da obiđu teren. O trošku Direktorata će se napraviti projekat, ugraditi najneophodnija oprema i registrovati helidrom. Kada završimo taj posao ostavićemo helidrome na korišćenje lokalnim samoupravama i njihova jedina obaveza je da ih održavaju. Ovo je između ostalog naš plan za ovu godinu.

Helikopteri će tako u svim opštinama sletati na zvanične helidrome, koji će se koristiti za turizam, zdravstvo, privredu...

Inače, na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva putnicima je dostupan novi obrazac za podnošenje reklamacija, a shodno Zakonu o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju. Ovaj obrazac se koristi za reklamacije u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, smeštaja u nižu klasu, otkazivanja i kašnjenja leta.

Reklamacija se prvo podnosi aviokompaniji, koja je obavila ili je trebalo da obavi let. Ako avioprevoznik u roku od 30 dana ne odgovori i u skladu sa zakonom ne obešteti putnika, reklamacija se dostavlja vazduhoplovnom inspektoru Direktorata.